Ochrona osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie

Pytanie:

"Jak daleko sięga ochrona osób ubezwłasnowolnionych całkowicie?"

Odpowiedź prawnika: Ochrona osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie

Ochrona osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie sięga bardzo daleko, dość znacząco ingerując w jej prawa. Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie w zasadzie bowiem, poza wyjątkami określonymi w § 2 art. 14 k.c., nie może dokonać ważnej czynności prawnej (np. zawrzeć umowy etc.). Dlatego też tak prawnie istotne dla interesów osoby pozbawionej zdolności do czynności prawnej jest ustanowienie przedstawiciela ustawowego, którym w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie jest jej opiekun.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika