Odmowa przyjęcia mandatu karnego a wniosek o ukaranie do sądu

Pytanie:

Czy każda odmowa przyjęcia mandatu karnego będzie skutkować wniesienie wniosku o ukaranie do sądu?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odmowa przyjęcia mandatu karnego a wniosek o ukaranie do sądu

W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem zaocznym, organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. We wniosku tym należy zaznaczyć, że obwiniony odmówił przyjęcia mandatu albo nie uiścił grzywny nałożonej mandatem zaocznym, a w miarę możności podać także przyczyny odmowy
Jak podkreśla Janusz Lewiński brzmienie art. 99  kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia nie oznacza, że każda odmowa przyjęcia mandatu będzie skutkować wniesieniem wniosku o ukaranie do sądu.
Porady prawne
Może się bowiem okazać, że nie będzie podstaw do jego sporządzenia (Janusz Lewiński op.cit.). W naszej ocenie niewnoszenie wniosku o ukaranie do sądu w sytuacji niezapłacenia mandatu zaocznego będzie przypadkiem raczej wyjątkowym.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne