Odpowiedź na pismo

Pytanie:

Otrzymałem pismo z kancelarii prawnej dotyczące sporu z wykonawcą budowlanym. Czy odpowiedź na nie wysłana z zagranicy (Niemiec) z proceduralnego punktu widzenia jest poprawna, ważna?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.9.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedź na pismo

Nie ma żadnych przeszkód by odpowiedź na dane pismo mogła zostać wysłana z zagranicy. Nie ma to zadnego znaczenia dla skutecznosci jego wysłania, powstania, doręczenia czy wreszcie wartości merytorycznej. Bowiem nie ma istotnego znaczenia czy pismo wysłanao z Warszawy czy Berlina. Wazne jest, że zostało wysłane czy zostało wysłane w terminie oraz jaką ma zawartośc merytoryczną.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Odpowiedź na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich dot. prokuratorów

Odpowiedź na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich dot. prokuratorów

W związku z pismem Rzecznika Praw Obywatelskich - dr. Janusza Kochanowskiego z 8 grudnia 2008 r. oraz artykułami prasowymi dotyczącymi m.in. rzekomo nasilonego w 2008 r. zjawiska rezygnacji ze stanowiska prokuratora, zamieszczamy poniżej obszerne fragmenty odpowiedzi Prokuratora Krajowego - Marka (...)

Stop handlowi bazami danych!

Stop handlowi bazami danych!

Do UODO napływają sygnały o niezgodnych z prawem praktykach pracowników banków, polegających na nielegalnym sprzedawaniu baz danych klientów tych instytucji. Prezes UODO reaguje W związku z tym nielegalnym procederem Prezes UODO zwrócił się do Przewodniczącego (...)

Jak e-sąd wydaje nakazy zapłaty?

Jak e-sąd wydaje nakazy zapłaty?

Nakaz zapłaty wydaje się, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Jak wydawane są nakazy zapłaty w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym? E-sąd wydaje nakazy zapłaty w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. (...)

Zakupione materiały pornograficzne powodem postępowania karnego – opinia prawna

Zakupione materiały pornograficzne powodem postępowania karnego – opinia prawna

Stan faktyczny Z końcem 2003 r. zostałem wezwany na policję w charakterze świadka. Chodziło o potwierdzenie, czy dokonywałem zakupów przez Internet materiałów pornograficznych z udziałem nieletnich od konkretnego, nieznajomego mi mieszkańca Śląska. Faktycznie taki zakup miał miejsce (za (...)

Jak wysłać pismo ogólne online?

Jak wysłać pismo ogólne online?

Podanie, wniosek, zażalenie, żądanie czy wyjaśnienie – nie musisz iść do urzędu, by złożyć tam tego rodzaju pisma. Nie potrzebujesz umawiania wizyty. Pieczątkę zamień na Profil Zaufany, a wizytę w urzędzie i stanie w kolejce na chwilę przed komputerem. Co to jest pismo (...)

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

Jeśli masz kredyt hipoteczny w złotówkach, możesz skorzystać z rządowego wsparcia. W ramach wakacji kredytowych w 2022 i 2023 roku możesz nie spłacać łącznie 8 rat kredytowych. Rządowy program rusza w sierpniu, jednak wniosek o wakacje kredytowe możesz złożyć już dziś, również (...)

Czy pismo z nowymi stawkami czynszu może być ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego – opinia prawna

Czy pismo z nowymi stawkami czynszu może być ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego – opinia prawna

Stan faktyczny Poprzedni zarządca nieruchomości przeprowadził z kilkoma niepłacącymi czynszów lokatorami procedurę wypowiedzenia najmu z powodu nie płacenia czynszów, lecz nie wniósł ostatecznie sprawy do sądu. Po ponad roku dalszego niepłacenia czynszu, nowy zarządca pismem do lokatorów (...)

Wypowiedzenie umowy najmu przez zarządcę - opinia prawna

Wypowiedzenie umowy najmu przez zarządcę - opinia prawna

Stan faktyczny Poprzedni zarządca nieruchomości przeprowadził z kilkoma niepłacącymi czynszów lokatorami procedurę wypowiedzenia najmu z powodu nie płacenia czynszów, lecz nie wniósł ostatecznie sprawy do sądu. Po ponad roku dalszego niepłacenia czynszu, nowy zarządca pismem do lokatorów (...)

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Ustawa węglowa weszła w życie Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy (...)

Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

Przedstawiciele niektórych zawodów muszą legitymować się niekaralnością, szczególnie przy przyjmowaniu do pracy. Jak zatem uzyskać informacje z Krajowego Rejestru Karnego, tzw. Zaświadczenie o niekaralności? Gdzie uzyskać informacje z Krajowego Rejestru Karnego?  Biuro (...)

Brak współpracy z organem ochrony danych grozi wysoką karą

Brak współpracy z organem ochrony danych grozi wysoką karą

Nie podejmując współpracy z organem nadzorczym, administrator naraża się na karę finansową Brak współpracy z organem nadzorczym oraz niezapewnienie Prezesowi UODO dostępu do informacji niezbędnych do realizacji jego zadań to wciąż występujące po stronie administratorów (...)

Tarcza 6.0 – jakie wnioski można złożyć od 30 grudnia

Tarcza 6.0 – jakie wnioski można złożyć od 30 grudnia

Na postawie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 6.0. osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą od 30 grudnia złożyć wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe oraz o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. Dodatkowe branże mogą skorzystać ze zwolnienia (...)

Można już składać wnioski o wsparcie z tarczy antykryzysowej...

Można już składać wnioski o wsparcie z tarczy antykryzysowej...

Od 23 lipca 2021 r. przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki szkolne i ponieśli straty z powodu pandemii COVID-19 mogą składać wnioski o świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Na wsparcie z ZUS mogą też liczyć piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy (...)

Nowe (przekształcone) unijne rozporządzenie roamingowe

Nowe (przekształcone) unijne rozporządzenie roamingowe

13 kwietnia 2022 r. opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE tekst przekształconego rozporządzenia roamingowego - rozporządzenie PE i Rady UE 2022/612 z dnia 06.04.2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii. Znowelizowane przepisy wchodzą (...)

Jak doręcza się pisma w postępowaniu karnym?

Jak doręcza się pisma w postępowaniu karnym?

  W postępowaniu karnym istotne jest, aby uczestnicy, a przede wszystkim oskarżony był należycie zawiadamiany o wszelkich czynnościach procesowych. Ważne jest więc, aby wszelkie pisma sądowe zostały mu prawidłowo doręczone. W pewnych jednak wypadkach uznaje się pismo za doręczone, (...)

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

Dla skuteczności zrealizowania obowiązku wynikającego z art. 70c ustawy Ordynacji podatkowej zawiadomienie, o którym mowa w tym przepisie (tj. o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego), należy doręczyć pełnomocnikowi, który został ustanowiony (...)

Czy małżonek może nie zgodzić się na rozwód - opinia prawna

Czy małżonek może nie zgodzić się na rozwód - opinia prawna

  Stan faktyczny Potrzebuję pomocy w napisaniu odpowiedniego pisma do sądu dotyczącego odmowy rozwodu. Mój mąż pod koniec ubiegłego roku wystąpił do sądu z pozwem o separację, lecz z powodu mojej odmowy separacja nie została orzeczona. W odpowiedzi otrzymał 2 tygodniowy termin (...)

Pisma procesowe, pozew i wniosek w postępowaniu cywilnym

Pisma procesowe, pozew i wniosek w postępowaniu cywilnym

  Jakie są ogólne warunki wnoszenia pism procesowych? Pisma procesowe wnosi się do sądu w sposób „tradycyjny”, tzn. napisane odręcznie, na maszynie, w formie wydruku komputerowego, podpisane przez strony i złożone na dzienniku podawczym danego sądu bądź wysłane (...)

Jak kontaktować się z organami podatkowymi?

Jak kontaktować się z organami podatkowymi?

Prawidłowe spełnianie swoich podatkowych obowiązków oraz skuteczne korzystanie z uprawnień, które przyznaje ustawodawca w ustawach podatkowych, wymaga nie tylko znajomości materialnego prawa podatkowego, ale także pewnych technicznych przepisów regulujących zasady komunikacji (...)

Ostatnia deska ratunku, czyli skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Ostatnia deska ratunku, czyli skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Postępowanie sądowoadministracyjne zgodnie z wymaganiami Konstytucji jest postępowaniem dwuinstancyjnym. Dlatego też ustawodawca wprowadził w postępowaniu sądowoadministracyjnym środek odwoławczy przysługujący stronom od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych (...)

Problemy przedsiębiorstw farmaceutycznych z harmonizacją dokumentacji dotyczącej leków

Problemy przedsiębiorstw farmaceutycznych z harmonizacją dokumentacji dotyczącej leków

Ministerstwo Gospodarki informuje, że w sprawie problemów przedsiębiorstw farmaceutycznych z harmonizacją dokumentacji dotyczącej leków, podejmowało działania zgodne z realizacją dokumentu MG  Horyzontalna polityka przemysłowa w Polsce, która obejmuje również branżę farmaceutyczną. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odpowiedź na pismo procesowe

Odpowiedź na pismo procesowe

Czy po wniesieniu sprzeciwu do nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, pozwany jest zobowiązany do odpowiedzi na pismo procesowe powoda, czy taką odpowiedź może udzielić w dniu rozprawy? Czy (...)

Odpowiedź na pismo do urzędu

Odpowiedź na pismo do urzędu

Czy odpowiedź na pismo skierowane do urzędu winna być udzielona przez urząd w ciągu 14 dni? Kwestię tę regulują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Art. 35 par. 2 kpa przewiduje, (...)

Pisma procesowe w sądzie II instancji

Pisma procesowe w sądzie II instancji

W sądzie cywilnym pierwszej instancji przegrałem sprawę, którą założyłem. Wniosłem apelację do sądu apelacyjnego. Strona przeciwna złożyła: "Odpowiedź na apelację powoda", w której ustosunkowała (...)

Niezałatwienie sprawy w terminie przez organ adm.

Niezałatwienie sprawy w terminie przez organ adm.

Czy Zarząd Dróg Miejskich ma obowiązek działania zgodnie z kpa i terminami w nim obowiązującymi? Czy w przypadku prowadzonej z ZDM korespondencji mogę oczekiwać, że odpowiedź na moje pismo przyjdzie (...)

Odpowiedź na pozew

Odpowiedź na pozew

W sobotę (05.04.2008) odebrałem pismo z sądu z pozwem żony o zniesienie wspólnoty majątkowej. Sąd wyznaczył termin rozprawy na poniedziałek 14.04., ja jednak chciałbym odpowiedzieć na ten pozew (...)

Treść odpowiedzi na pozew

Treść odpowiedzi na pozew

Jak powinien prawnie wyglądać wstęp odpowiedzi na pozew? Czy w odpowiedzi na pozew o podwyższenie alimentów (jestem pozwanym) możliwe jest umieszczenie twierdzenia, iż wnoszę o przyjęcie (...)

Prawa lokatora mieszkania komunalnego

Prawa lokatora mieszkania komunalnego

Pan X wynajmuje mieszkanie komunalne od 2006 roku. Lokal otrzymał w bardzo złym stanie technicznym. Przez okres grzewczy mieszkanie nie było ogrzane mimo posiadanej instalacji CO. Lokator wielokrotnie (...)

Podjęcie zawieszonego postępowania

Podjęcie zawieszonego postępowania

Wkrótce po wydaniu nakazu zapłaty sąd wezwał mnie jako powoda do wskazania aktualnego adresu pozwanego, gdyż pod podanym w pozwie już nie zamieszkuje. Ponieważ nie wskazałem aktualnego adresu pozwanego, (...)

Wynagrodzenie za dyżury lekarskie

Wynagrodzenie za dyżury lekarskie

Jestem pracownikiem Publicznego Samodzielnego ZOZ-u. Mam wykształcenie wyższe techniczne, jestem zatrudniony na stanowisku młodszego asystenta i zajmuję się naprawą sprzętu medycznego, przede wszystkim (...)

Odpowiedź na pozew rozwodowy

Odpowiedź na pozew rozwodowy

Mój chłopak się rozwodzi. Był to pomysł jego żony, więc postanowili zrobić to bez orzekania o winie. Mój chłopak napisał pozew, w nim ilość alimentów - 350zł (ponieważ mają 7 letnią córeczkę), (...)

Nieprawidłowa reprezentacja w procesie

Nieprawidłowa reprezentacja w procesie

W sporze cywilnym w kwocie powyżej 10 tysięcy PLN (nie gospodarczym) wydany został nakaz zapłaty w trybie upominawczym. Pozwany wniósł sprzeciw poruszając kilka zagadnień faktycznych i prawnych, (...)

Odpowiedź na apelację

Odpowiedź na apelację

W przyszłym tygodniu odbędzie się rozprawa przed sądem okręgowym w sprawie ze skargi oferenta na wyrok zespołu arbitrów UZP. Przed sądem stosuje się przepisy o apelacji. Uczestnik postępowania (...)

Odpowiedź na reklamację usługi telekomunikacyjnej

Odpowiedź na reklamację usługi telekomunikacyjnej

Jakie elementy powinna zawierać odpowiedź dostawcy usług telekomunikacyjnych na reklamację? Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego (...)

Odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym

Odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym

Czy odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym trzeba składać na urzędowym formularzu? Kodeks postępowania cywilnego stanowi, że:   Art. 5052. Pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw (...)

Wnioski dowodowe i powoływanie świadków

Wnioski dowodowe i powoływanie świadków

Sąd doręczył akt oskarżenia. Ile oskarżony posiada czasu na złożenie wniosku o powołaniu świadków? W jakim trybie się to odbywa? Dopuszczenie dowodu w postępowaniu karnym może mieć miejsce (...)

FORUM PRAWNE

Odpowiedź na pismo wystosowane do spółdzielni - ile czasu?

Odpowiedź na pismo wystosowane do spółdzielni - ile czasu? Witam, Chciałabym dowiedzieć się, ile czasu ma spółdzielnia mieszkaniowa na przedstawienie odpowiedzi na pismo wystosowane do niej przez (...)

Odpowiedź pracownika na pismo pracodawcy

Odpowiedź pracownika na pismo pracodawcy Pracodawca wystąpił do mnie z zapytaniem w formie pisemnej dotyczącym wykonywanych przeze mnie obowiązków, pismo odebrane było o 8.00 rano. Pracodawca w (...)

jaki ma termin pracodawca na odpowiedź na pismo pracownika?

jaki ma termin pracodawca na odpowiedź na pismo pracownika? jaki ma termin pracodawca na odpowiedź na pismo pracownika?

Błagam o pomoc! Ile czasu ma bank na odpowiedź na pismo

Błagam o pomoc! Ile czasu ma bank na odpowiedź na pismo Jestem po rozwodzie. W czerwcu zainteresowałam się kredytem, który wziął mój były mąż na firmę. Otrzymałam odpowiedź,że kredyt nie (...)

Wezwanie do zapłaty - list zwykły

Wezwanie do zapłaty - list zwykły Otrzymałem wezwanie do zapłaty za przesyłki, których nie dostałem (w ramach promocji wypełniłem kupon, w którym pod miejscem na podpis zamieszczono "drobny (...)

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!! Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego witam. Prowadzę 1 osobową działalność gospodarczą. Do 23.12 .2014 roku byłam na macierzyńskim. Zaraz po macierzyńskim byłam i jestem (...)

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

POMOCY nęka mnie firma raport. Błagam Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

POMOCY nęka mnie firma raport. Błagam Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Potrzebuje pomocy. Miałem dwa telefony w Plusie na abonament. Rozwiązałem z nimi umowę 2005r.w styczniu za to że zminili cennik (...)

Kiedy przedawni się kredyt?

Kiedy przedawni się kredyt? Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 kapitału. miałbyć (...)

Porady prawne