Odpowiedzialność biura rachunkowego

Pytanie:

Jeśli prowadzi mi księgowość biuro rachunkowe, odbędzie się kontrola z US i okaże się, że było to źle prowadzone, odrzucą księgę jako prawidłową w konsekwencji zapłacę dodatkowy podatek i karę to czy mogę żądać tych kwot od biura? Czy biura są obowiązkowo ubezpieczone na taką okoliczność?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.7.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność biura rachunkowego

Tak, w tym zakresie istnieje obowiązek zawierania umów od odpowiedzialności OC. Zgodnie z ustawą o rachunkowości (artykuł 80a) podmioty uprawnione do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, są obowiązane do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością.

Szczegóły określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Akt ten określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

Porady prawne

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z prowadzoną działalnością. Jednak to ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: 

  1. polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu,
  2. wyrządzonych przez ubezpieczonego po utracie uprawnień do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania działalności przed utratą tych uprawnień,
  3. polegających na zapłacie kar umownych,
  4. powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru. 

Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie określonym powyżej z zastosowanie wskazanych ograniczeń bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań. 

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 10 000 euro.  Kwota ta ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

Kogo obejmie wymóg posiadania konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS? Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Umożliwi ono załatwianie spraw w ZUS online - w dowolnym miejscu i czasie. Obowiązek (...)

PUE ZUS – obowiązkowy profil dla płatników składek

PUE ZUS – obowiązkowy profil dla płatników składek

Od 1 stycznia 2023 roku każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli płatnik do 30 grudnia 2022 r. nie założył samodzielnie konta na PUE ZUS lub nie upoważnił nikogo do dostępu do profilu płatnika, ZUS utworzy mu profil techniczny (...)

Do kiedy trwa obowiązek przechowywania dokumentów dla celów podatkowych? - opinia prawna

Do kiedy trwa obowiązek przechowywania dokumentów dla celów podatkowych? - opinia prawna

Stan faktyczny W 2002 roku kupiłem spółkę, którą w tym roku sprzedałem. Do nowego nabywcy zjawiła się kontrola skarbowa. Dokumenty od 2002 do 2004 roku prowadziło mi biuro rachunkowe. Od poprzednich właścicieli dostałem w kartonach dokumenty za poprzednie lata, które przekazałem do swojego (...)

Jesteś niezadowolony z wykupionej wycieczki? Dowiedz się czego możesz żądać od biura podróży.

Jesteś niezadowolony z wykupionej wycieczki? Dowiedz się czego możesz żądać od biura podróży.

Planując wakacyjny wyjazd, niezależnie od tego czy spędzamy wakacje w kraju czy za granicą, mamy określone wyobrażenia i oczekiwania. Chcemy wykorzystać zasłużony urlop na długo wyczekiwany odpoczynek, który pozwoli na zregenerowanie sił oraz oderwie nasze myśli od pracy i problemów (...)

PUE ZUS dla każdego płatnika składek

PUE ZUS dla każdego płatnika składek

Do 30 grudnia 2022 r. każdy płatnik składek powinien założyć profil na PUE ZUS Zgodnie z przepisami od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. PUE ZUS to duże ułatwienie dla (...)

Trudne prowadzenie biura rachunkowego

Trudne prowadzenie biura rachunkowego

Dla wielu firm powierzenie obowiązków w tym zakresie jednostkom zewnętrznym jest korzystne. Jednak musi to być odpowiednio zorganizowane - mówi dr Teresa Cebrowska (...)Zawód będzie ewoluował w tym kierunku. To dobre rozwiązanie, ponieważ pozwala, aby określone osoby specjalizowały się w (...)

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Jeśli prowadzisz firmę, jednym z twoich obowiązków jest terminowe opłacanie podatków i prowadzenie księgowości. Jeżeli wybrałeś daną formę opodatkowania i zasady płacenia zaliczek nie oznacza to, że nie możesz tego zmienić. Dowiedz się, jak dokonać zmiany formy opodatkowania (...)

Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

O czym należy pamiętać, podpisując umowę z biurem podróży? Jeśli wybierasz się w podróż z organizatorem wycieczki lub korzystasz z jakichś usług turystycznych, sprawdź dokładnie podpisywaną umowę, zwracając uwagę szczególnie na postanowienia, jakie często kwestionuje (...)

E-faktura ułatwi prowadzenie biznesu

E-faktura ułatwi prowadzenie biznesu

E-faktura to kolejny etap wdrażania pionierskich e-usług administracji, ułatwiających rozliczenia między firmami i zapewniających im bezpieczeństwo rozliczeń. Takie działania są kluczowe dla szybkiej i sprawnej identyfikacji oszustw podatkowych, zwłaszcza karuzel VAT. E-faktury (...)

PIT 2013. Nie musimy osobiście podpisywać zeznania rocznego

PIT 2013. Nie musimy osobiście podpisywać zeznania rocznego

Nie trzeba osobiście podpisywać zeznania rocznego. Można w tym celu ustanowić pełnomocnika. Zanim jednak członek rodziny czy pracownik podpisze się za podatnika, konieczne jest zgłoszenie pełnomocnictwa w urzędzie skarbowym. Podatnik nie musi własnoręcznie podpisywać zeznań i deklaracji (...)

Własna firma czy etat? Zobacz, co się bardziej opłaca

Własna firma czy etat? Zobacz, co się bardziej opłaca

Dzięki obniżeniu kosztów świadczonych wobec skarbu państwa osoba posiadająca firmę może zarabiać znacznie więcej niż pracownik na etacie. Przedsiębiorca musi jednak liczyć się choćby z niską emeryturą. Posiadając własną firmę najwięcej oszczędzić można dzięki wyższym kosztom (...)

Działalność gospodarcza na urlopie wychowawczym a składki - opinia prawna

Działalność gospodarcza na urlopie wychowawczym a składki - opinia prawna

Stan faktycznyJestem zatrudniona na czas nieokreślony, obecnie przebywam na urlopie wychowawczym. Zastanawiam się nad rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Jak w tym wypadku wygląda sprawa ubezpieczenia społecznego - emerytalnego i rentowego? Co jest tytułem – stosunek pracy, (...)

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Czego dotyczy nowy projekt ustawy?  Zgodnie z zasadą praworządności rozstrzyganie spraw administracyjnych obywateli przez administrację publiczną winno być dokonywane zgodnie z przepisami prawa i jedynie na podstawie tychże przepisów. Nie ma teraz jednego, systemowego i spójnego mechanizmu (...)

Obowiązkowe ubezpieczenie OC kierowców - zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

Obowiązkowe ubezpieczenie OC kierowców - zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej (...)

Jak otworzyć biuro rachunkowe?

Jak otworzyć biuro rachunkowe?

Od dziś obowiązują przepisy umożliwiające przeprowadzanie egzaminu, który da uprawnienia do prowadzenia biura rachunkowego. Chodzi o rozporządzenie ministra finansów z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (DzU nr 62, poz. 508).Rzeczpospolita 06.05.2009 (...)

Jak znaleźć dobrego księgowego?

Jak znaleźć dobrego księgowego?

Przy wyborze biura rachunkowego czy doradczego przedsiębiorcy powinni wziąć pod uwagę zakres świadczonych usług, liczbę i profesjonalizm fachowców w nim zatrudnionych oraz wysokość wykupionego ubezpieczenia działalności. (...) Przede wszystkim należy przyjrzeć się zakresowi usług świadczonych (...)

Jeszcze tylko przez dwa lata łatwiej będzie można uzyskać certyfikat księgowego

Jeszcze tylko przez dwa lata łatwiej będzie można uzyskać certyfikat księgowego

Zmiana ustawy o rachunkowości spowodowała znaczny wzrost zainteresowania studiami podyplomowymi. Zaczynając je, można jeszcze zdobyć uprawnienia do prowadzenia biura rachunkowego bez zdawania ministerialnego testu. Jeszcze przez dwa lata będzie można złożyć wniosek o certyfikat księgowy na (...)

Miesięczne deklaracje odchodzą do lamusa

Miesięczne deklaracje odchodzą do lamusa

Już niedługo przedsiębiorcy pożegnają się z miesięcznymi deklaracjami. U osób fizycznych to PIT-5 i PIT-5L, u prawnych CIT-2. Koniec też z PIT-4 składanym za pracowników, zleceniobiorców i wykonujących umowy o dzieło. Jeśli przedsiębiorca zatrudniał w 2006 r. pracownika, to w sumie składał (...)

Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

  Podpisujesz bardzo ważną umowę z kontrahentem? Nie jesteś pewien czy można mu zaufać, czy jest wypłacalny? Chcesz dowiedzieć się, czy w przeszłości twój kontrahent nie oszukał kogoś innego, i czy Ciebie nie spotka podobny los? Jak można sprawdzić czy kontrahent nie jest dłużny (...)

Problemy z OC rolnika...

Problemy z OC rolnika...

Po uchwale Sądu Najwyższego z wniosku Rzecznika Finansowego spadła liczba spraw sporów dotyczących wypłat z OC rolnika za szkody wyrządzone przez psy. Nowym problemem są odmowy pokrycia szkód wyrządzonych na działce sąsiada w czasie oprysków. Ubezpieczyciele nie chcą też (...)

Jak prawo chroni nabywcę usług turystycznych?

Jak prawo chroni nabywcę usług turystycznych?

  Kiedy organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych?   Na podstawie przepisów ustawy o usługach turystycznych organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odpowiedzialność biura rachunkowego

Odpowiedzialność biura rachunkowego

W czasie kontroli z ZUS okazało się, że biuro rachunkowe, z którym mieliśmy podpisaną umowę i które odpowiedzialne było za prowadzenie ksiąg, nie naliczało składek od pewnych wypłat. ZUS naliczył (...)

Upoważnienie do wystawiania faktur VAT

Upoważnienie do wystawiania faktur VAT

Czy do wystawiania faktur w imieniu firmy może zostać upoważniona księgowa z biura rachunkowego prowadzącego księgowość tej firmy? Czy wystarczy zwykłe pełnomocnictwo? Przede wszystkim należy (...)

Odpowiedzialność przedsiębiorcy za przestępstwo

Odpowiedzialność przedsiębiorcy za przestępstwo

W wyniku przeprowadzanej przez UKS kontroli podatku od towarów i usług, stwierdzono błąd w zaksięgowaniu faktury. Ta sama faktura została uwzględniona dwa razy z tym samym numerem. Raz na podstawie (...)

Odpowiedzialność karna skarbowa

Odpowiedzialność karna skarbowa

Jestem byłym pracownikiem biura rachunkowego. Byłam konsultantem, opiekunem kilku firm w biurze rachunkowym. Generalnie moja praca sprowadzała się do sprawdzania księgowań, księgowania trudniejszych (...)

Bilans sp. z o.o.

Bilans sp. z o.o.

Sp z o.o. obsługiwana jest przez biuro rachunkowe. Biuro rachunkowe przygotowuje bilans spółki. Dokumenty finansowe ( Bilans ) składany jest do banku w związku z faktem kredytowania spółki przez (...)

Odmowa wydania archiwum ksiąg

Odmowa wydania archiwum ksiąg

Przejmuję księgi Klienta od innego biura rachunkowego. W umowie z tamtą firmą Klient ma zapisane, że dyskietki z archiwami ksiąg należą do Klienta. Klient chce kontynuować księgowania w tym samym (...)

Zapłata akcyzy przez pełnomocnika

Zapłata akcyzy przez pełnomocnika

Spółka z o.o. kupiła samochód w Niemczech. Kto, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd spółki, może złożyć wniosek w urzędzie celnym o zapłatę akcyzy i zapłacić akcyzę? (...)

Mandat nie może być kosztem

Mandat nie może być kosztem

Biuro rachunkowe świadczy na podstawie umowy zawartej z klientem usługi księgowe, składa również deklaracje VAT-UE w imieniu tego klienta. Z powodu niezłożenia deklaracji w terminie został nałożony (...)

Podpisywanie deklaracji VAT-7

Podpisywanie deklaracji VAT-7

Podatnik - osoba fizyczna - ma podpisaną umowę z biurem rachunkowym na prowadzenie KPiR. Czy pracownik biura rachunkowego może podpisywać deklaracje VAT-7 klienta? Jak stanowi art. 80a Ordynacji podatkowej, (...)

Pełnomocnictwo dla biura rachunkowego

Pełnomocnictwo dla biura rachunkowego

Chcę przekazać prowadzenie moich ksiąg do biura rachunkowego. Udzielę im w związku z tym pełnomocnictwa do przeprowadzania wszelkich czynności z tym związanych. Czy pełnomocnictwo można wystawić (...)

Uzyskanie kopii systemu od biura rachunkowego

Uzyskanie kopii systemu od biura rachunkowego

Rozwiązałem umowę o prowadzenie księgowości z biurem rachunkowym. Poprosiłem biuro rachunkowe o przekazanie kopii systemu, gdyż księgi nadal będą prowadzone w tym samym systemie, ale biuro nie (...)

Prowadzenie księgowości na podstawie skanów dokumentów

Prowadzenie księgowości na podstawie skanów dokumentów

Prowadzimy biuro rachunkowe. Znaleźliśmy w Internecie wiele ogłoszeń biur rachunkowych, które prowadzą księgowość klientom zamiejscowo na podstawie skanów dokumentów. Klienci wysyłają do biura (...)

Termin złożenia bilansu w spółce z o.o.

Termin złożenia bilansu w spółce z o.o.

Nasza spółka korzystała w 2008 roku z usług wyjątkowo nieudolnego biura rachunkowego. Mimo wielu nacisków, biuro nie uporało się jeszcze z zamknięciem roku i ze sporządzeniem bilansu. Nowe biuro (...)

Pełnomocnictwo z pracownikiem

Pełnomocnictwo z pracownikiem

Jesteśmy biurem rachunkowym - spółką cywilną. Podpisujemy pełnomocnictwa do reprezentowania i podpisywania deklaracji podatkowych naszych klientów - osoby fizyczne prowadzące działalność jednoosobową (...)

Podpis na drukach PIT-36, PIT-11, PIT-8B

Podpis na drukach PIT-36, PIT-11, PIT-8B

Czy na drukach PIT-36, PIT-11, PIT-8B przesłanych do urzędu skarbowego może podpisywać się właściciel biura rachunkowego obsługującego podatnika, czy też lepiej byłoby - gdyby to sam podatnik (...)

FORUM PRAWNE

Księgowośc online czy tradycyjne biuro rachunkowe...

Księgowośc online czy tradycyjne biuro rachunkowe... Moja księgowa niebawem przechodzi na emeryturę. Znajoma namawia mnie na skorzystanie z księgowości online. Ona korzysta obecnie z https://wfirma.pl/ (...)

Pomoc w prowadzeniu firmy

Pomoc w prowadzeniu firmy Cześć, mam do Was pytanie, ponieważ chciałabym założyć własną działalność gospodarczą, jednak nie wiem, jaka forma prawna firmy najbardziej będzie mi się opłacała. (...)

Wzór umowy z biurem rachunkowym

Wzór umowy z biurem rachunkowym Prowadząc działalnosc zmuszająca do prowadzenia ksiegi przychodow i rozchodow chce to zlecic biuru rachunkowemu, chce wiedziec co powinno byc w takiej umowie i jakie (...)

jak napisać pełnomocnictwo dla biura rachunkowego wzór?

jak napisać pełnomocnictwo dla biura rachunkowego wzór? jak napisać pełnomocnictwo dla biura rachunkowego wzór?

Jak wliczyc wynajem mieszkania do kosztow prowadzenia dzialalnosci

Jak wliczyc wynajem mieszkania do kosztow prowadzenia dzialalnosci Witam serdecznie, prowadze dzialalnosc gosp. od czerwca tego roku. Aktualnie wynajalem kawalerke, ktora chce sobie doliczyc do kosztow. (...)

nie wykonanie usługi księgowej mimo podpisanej umowy i zapłaty

nie wykonanie usługi księgowej mimo podpisanej umowy i zapłaty Dzień dobry, Mam problem podpisałąm umowę na wykonanie usługi księgowej dla księgowego o rozliczenie stwoarzyszenia i sporządzenia (...)

Jakie biuro rachunkowe na Śląsku

Jakie biuro rachunkowe na Śląsku Witam! Poszukuje sprawdzonego biura rachunkowego na śląsku. Mieszkam w Chorzowie, więc mile widziane propozycje w okolicy. Z góry dziękuje za wszelkie rady :)

Jak najlepiej rozliczać księgowość w firmie?

Jak najlepiej rozliczać księgowość w firmie? W jaki sposób rozliczać księgowość w firmie czy zatrudniając księgową, samodzielnie za pomocą jakiegoś oprogramowania czy może zlecając prace (...)

Odebrano mi świadczenia chorobowe. Co dalej ?

Odebrano mi świadczenia chorobowe. Co dalej ? Odebrano mi świadczenia chorobowe. Co dalej ? Mam pytanie jeśli pewien iż wszystkie składki na ubezpieczenia sa dobrze policzone i zapłacone w terminie (...)

problem z mężem

problem z mężem witam wszystkich! mam dosyć trudny problem otóż jestem z mężem w separacji małżeńskiej orzeczonej przez sąd od lipca 2010r. Obydwoje prowadzimy działalność gospodarczą. Mąż (...)

Próba wyłudzenia pieniędzy wezwaniem do zapłaty

Próba wyłudzenia pieniędzy wezwaniem do zapłaty Witam wszystkich. Mam następujący problem a mianowicie: 2 lata temu kupiłem sprzęt za pośrednictwem allegro w sklepie instrumenty muzyczne spółka (...)

Porady prawne