Odpowiedzialność za długi żony

Pytanie:

"Moja żona zrobiła poważne długi prowadząc działalność gospodarczą i chciałbym uniknąć odpowiedzialności za nie. Obawiam się ściągnięcia tego zadłużenia w wyniku postępowania komorniczego ponieważ posiadam stałe dochody, a żona nie wykazuje dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej. W chwili obecnej między mną a żoną toczy się sprawa rozwodowa; żona nie godzi się zawarcie umowy o rozdzielności majątkowej. Jakie kroki należy podjąć w tej sytuacji?"

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność za długi żony

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje z mocy samego prawa wspólnota majątkowa, chyba że małżonkowie zawrą umowę zwaną intercyzą. W ramach wspólnoty majątkowej można dokonywać dwóch rodzajów czynności- zwykłego zarządu i przekraczających zwykły zarząd. Przepisy dokładnie regulują jakich czynności nie można dokonywać bez zgody współmałżonka; jakim majątkiem odpowiada małżonek dokonujący czynności bez zgody współmałżonka (odrębnym czy wspólnym). Co do zasady intercyza odnosi skutki na przyszłość i poprzez jej podpisanie (nawet z postanowieniem, że obowiązuje w okresie sprzed jej podpisania) nie zwolni z odpowiedzialności majątkiem wspólnym za już powstałe długi (oczywiście jeśli w ogóle odpowiedzialność majątkiem wspólnym w ogóle będzie zachodzić). Co do zasady uchroni jednak przed odpowiedzialnością za przyszłe długi współmałżonka. Jedyne co można w tej sytuacji zrobić, to przeanalizować każde z osobna zobowiązanie żony, aby ustalić za które ponosi Pan odpowiedzialność ; ewentualnie z jakiego majątku zachodzi odpowiedzialność (wspólnego, odrębnego żony czy odrębnego Pana ). To jednak nie obędzie się bez udziału prawnika, z którego usług należy w takiej sytuacji bezwzględnie skorzystać.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika