Odszkodowanie za przestój w transporcie

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych. Wykonując usługi często zdarza się, że samochód wraz z kierowcą ma przymusowy postój ze względu na niedochowanie przez nabywcę starań, by wykonać np. rozładunek towaru z mojego samochodu. W wyniku tego ponoszę koszty postoju, za które obciążam nabywcę kosztem na podstawie noty obciążeniowej. Czy postępuję prawidłowo, zaliczając na podstawie tego dokumentu kwoty do przychodu z datą wystawienia? Czy takie odszkodowanie powinna być opodatkowane VAT?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.2.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odszkodowanie za przestój w transporcie

Aby mogła być mowa o opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT), musi dojść do świadczenia określonego w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT (w szczególności opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju). W przypadku nałożenia kary na kontrahenta z powodu niewywiązania się przez niego z warunków umowy (np. nierozładowania transportu, co zmusza samochód i kierowcę do przymusowego postoju), nie ma mowy o jakimkolwiek świadczeniu na jego rzecz. Naliczanie kary z tytułu nienależytego wywiązywania się z umowy jest swoistego rodzaju odszkodowaniem, nie jest więc kwotą należną z tytułu sprzedaży, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT. Zapłata powyższej kwoty ma charakter rekompensaty z tytułu opóźnień w wynikłych z działań zlecającego i dlatego nie podwyższa podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usługi transportowej oraz nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Porady prawne

W świetle powyższego obciążenie zlecającego usługę kosztami opłaty za przestój w transporcie towarowym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie jest czynnością wymienioną w art. 5 ust. 1. Czynność ta, jako nie podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, winna być udokumentowana innym dokumentem niż faktura VAT zarezerwowana dla dokumentowania czynności z zakresu ustawy o podatku od towarów i usług, np. notą obciążeniową. Jako przychód należny kwota wynikająca z noty obciążeniowej powinna być też zaliczona do przychodów z działalności gospodarczej.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych (por. Postanowienie Urzędu Skarbowego w Łukowie z dnia 21 marca 2005 r., sygn. PP-443/16/80/2005).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie (...)

Czas pracy po zmianach

Czas pracy po zmianach

Co to jest czas pracy? Czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Co to jest rozkład czasu pracy i okres rozliczeniowy? Rozkład czasu pracy to ustalony przez pracodawcę plan pracy określający, (...)

Ułatwienia dla inwestycji PKP

Ułatwienia dla inwestycji PKP

Nowe przepisy mają na celu ułatwienie funkcjonowania kolei i usunięcie barier przez uzupełnienie i doprecyzowanie przepisów dotyczących m.in . budowy tuneli kolejowych oraz działalności kolei turystycznych i historycznych. Jakie zmiany dotyczą kolei? Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie (...)

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Z dniem 10 sierpnia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która dotyczy dopełnienia zmian reformy ubezpieczeń gospodarczych poprzez skuteczniejszą ochronę interesów ubezpieczającego (...)

Uwaga na produkt niebezpieczny! Odpowiedzialność producenta za produkt niebezpieczny

Uwaga na produkt niebezpieczny! Odpowiedzialność producenta za produkt niebezpieczny

Co to jest produkt niebezpieczny? Kodeks cywilny stwierdza, że produktem jest rzecz ruchoma. Rzecz ruchoma pozostanie produktem nawet, jeśli później produkt ten zostanie połączony z inną rzeczą. Za produkt uważa się także zwierzęta i energię elektryczną. Produkt jest niebezpieczny, (...)

Umowa przewozu osób i rzeczy

Umowa przewozu osób i rzeczy

Kodeks cywilny, regulujący umowę przewozu, ogranicza przewóz do przewozu rozumianego jako usługa świadczona przez przewoźnika, tj. przedsiębiorstwo transportowe wykonujące działalność przewozową w sposób stały i zarobkowy. Konstrukcja umowy przewozu w kodeksie (...)

Eksmisja najemców lokali mieszkalnych na gruncie specustaw infrastrukturalnych.

Eksmisja najemców lokali mieszkalnych na gruncie specustaw infrastrukturalnych.

Realizacja inwestycji publicznych, takich jak budowa autostrad, linii kolejowych czy też lotnisk oznacza często konieczność rozbiórki budynków mieszkalnych położonych na terenie planowanych inwestycji. Wyburzenie budynków mieszkalnych położonych na terenie przewidywanych (...)

Pora na modernizację polskich linii kolejowych

Pora na modernizację polskich linii kolejowych

Jaki projekt przygotował rząd? Przyjęty 16 września 2008 r. przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przedłożony przez ministra infrastruktury będzie wkrótce rozpatrywany (...)

Umowa o handlu i współpracy UE – UK

Umowa o handlu i współpracy UE – UK

W dniu 24 grudnia 2020 r. Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły porozumienie w sprawie umowy o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią. Obowiązywanie nowej umowy 24 grudnia 2020 r. Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły porozumienie po intensywnych negocjacjach w (...)

KE chce odszkodowań dla pasażerów opóźnionych autobusów

KE chce odszkodowań dla pasażerów opóźnionych autobusów

Komisja Europejska (KE) zaproponowała w czwartek (4 grudnia 2008 r.) rozszerzenie na transport autobusowy i morski legislacji gwarantującej prawa pasażerów, w tym do odszkodowań za znaczne opóźnienia. Propozycje zakazują też dyskryminacji pasażerów niepełnosprawnych.I tak (...)

Nieogrzane i brudne pociągi? Złóż skargę

Nieogrzane i brudne pociągi? Złóż skargę

W końcu ktoś odpowie za śmierdzące toalety, chaos w rozkładach i ścisk w wagonach. Sprawdź, gdzie wysłać e-maila. Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym daje szansę na poprawę jakości podróży. Dokument pozwala karać przewoźników m.in. za to, że nie zapewniają pasażerom (...)

Prawa pasażera. Ta aplikacja ci pomoże

Prawa pasażera. Ta aplikacja ci pomoże

Pasażerowie samolotów zmuszeni do oczekiwania na opóźnione loty lub na zagubiony bagaż będą mogli skorzystać z aplikacji na smartfony. Program umożliwi nam natychmiastowe sprawdzenie przysługujących w danej sytuacji praw. Komisja Europejska wypuściła aplikację na smartfony, (...)

Proponowane zmiany w postanowieniach dotyczących umowy ubezpieczenia

Proponowane zmiany w postanowieniach dotyczących umowy ubezpieczenia

Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczony został projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jakie są założenia zmian uwzględnionych w projekcie? Jako (...)

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości, pośród wyników prac Komisji Kodyfikacyjnej, znalazł się także projekt dotyczący zmian związanych z ubezpieczeniami majątkowymi. Bardzo prawdopodobne, że obecny Sejm już nie zdąży się nim zająć. Dlaczego proponowane zmiany są konieczne? Jak (...)

Wypożyczanie pracowników

Wypożyczanie pracowników

Za granicą powszechna jest praktyka wypożyczania sobie pracowników przez przedsiębiorstwa. U nas to ciągle rzadkość. Co zrobić z pracownikiem tymczasowym, gdy w przedsiębiorstwie, do którego jest skierowany, nastąpił martwy okres lub przestój w produkcji? Jest rozwiązanie. Polega na czasowym (...)

Przestój – jako nieplanowana przerwa w pracy

Przestój – jako nieplanowana przerwa w pracy

W trakcie nadchodzącego lata może dochodzić do sytuacji, kiedy w niektórych zakładach pracy - np. z uwagi na ograniczenia w dostawie prądu lub też z powodu występujących fal upałów - będzie dochodziło do ingerencji w zakres codziennych obowiązków pracowników poprzez (...)

Co nowego tarcza 4.0. przyniosła pracodawcom i pracownikom?

Co nowego tarcza 4.0. przyniosła pracodawcom i pracownikom?

W okresie epidemii wprowadzono tymczasowe rozwiązania dotyczące organizacji pracy i relacji pracodawca – pracownik. Sprawdź, co Tarcza 4.0 może zmienić w twojej firmie. Tarcza 4.0, czyli ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych (...)

Jakie rozwiązania z Tarczy 4.0. dotyczą pracodawców i pracowników?

Jakie rozwiązania z Tarczy 4.0. dotyczą pracodawców i pracowników?

W okresie epidemii wprowadzono tymczasowe rozwiązania dotyczące organizacji pracy i relacji pracodawca – pracownik. Sprawdź, co Tarcza 4.0 może zmienić w twojej firmie. Rozwiązania opisane poniżej zostały wprowadzone Tarczą 4.0, czyli ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania (...)

Pomoc finansowa dla przedsiębiorców. Rząd ma nowy projekt

Pomoc finansowa dla przedsiębiorców. Rząd ma nowy projekt

Przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 15 proc. będą mogli liczyć na bezpośrednią pomoc finansową. Zostanie ona przeznaczona na dopłaty do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, dzięki czemu będą zachowane miejsca pracy, a sytuacja ekonomiczna firmy (...)

Urlop bezpłatny - przymusowo czy dobrowolnie? - opinia prawna

Urlop bezpłatny - przymusowo czy dobrowolnie? - opinia prawna

Stan faktycznyCzy i po spełnieniu jakich warunków pracodawca może wysłać całość lub część załogi na przymusowy urlop bezpłatny?Opinia prawnaPrzymusowe urlopy bezpłatne, o które Pan pyta, nie istnieją w świetle polskiego prawa. Z artykułu 174 § 1 kodeksu pracy (tekst (...)

Wypożyczanie pracowników

Wypożyczanie pracowników

Za granicą powszechna jest praktyka wypożyczania sobie pracowników przez przedsiębiorstwa. U nas to ciągle rzadkość. Co zrobić z pracownikiem tymczasowym, gdy w przedsiębiorstwie, do którego jest skierowany, nastąpił martwy okres lub przestój w produkcji? Jest rozwiązanie. Polega na czasowym (...)

Przestój – jako nieplanowana przerwa w pracy

Przestój – jako nieplanowana przerwa w pracy

W trakcie nadchodzącego lata może dochodzić do sytuacji, kiedy w niektórych zakładach pracy - np. z uwagi na ograniczenia w dostawie prądu lub też z powodu występujących fal upałów - będzie dochodziło do ingerencji w zakres codziennych obowiązków pracowników poprzez (...)

Co nowego tarcza 4.0. przyniosła pracodawcom i pracownikom?

Co nowego tarcza 4.0. przyniosła pracodawcom i pracownikom?

W okresie epidemii wprowadzono tymczasowe rozwiązania dotyczące organizacji pracy i relacji pracodawca – pracownik. Sprawdź, co Tarcza 4.0 może zmienić w twojej firmie. Tarcza 4.0, czyli ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych (...)

Jakie rozwiązania z Tarczy 4.0. dotyczą pracodawców i pracowników?

Jakie rozwiązania z Tarczy 4.0. dotyczą pracodawców i pracowników?

W okresie epidemii wprowadzono tymczasowe rozwiązania dotyczące organizacji pracy i relacji pracodawca – pracownik. Sprawdź, co Tarcza 4.0 może zmienić w twojej firmie. Rozwiązania opisane poniżej zostały wprowadzone Tarczą 4.0, czyli ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania (...)

Czas pracy po zmianach

Czas pracy po zmianach

Co to jest czas pracy? Czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Co to jest rozkład czasu pracy i okres rozliczeniowy? Rozkład czasu pracy to ustalony przez pracodawcę plan pracy określający, (...)

Pomoc finansowa dla przedsiębiorców. Rząd ma nowy projekt

Pomoc finansowa dla przedsiębiorców. Rząd ma nowy projekt

Przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 15 proc. będą mogli liczyć na bezpośrednią pomoc finansową. Zostanie ona przeznaczona na dopłaty do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, dzięki czemu będą zachowane miejsca pracy, a sytuacja ekonomiczna firmy (...)

Urlop bezpłatny - przymusowo czy dobrowolnie? - opinia prawna

Urlop bezpłatny - przymusowo czy dobrowolnie? - opinia prawna

Stan faktycznyCzy i po spełnieniu jakich warunków pracodawca może wysłać całość lub część załogi na przymusowy urlop bezpłatny?Opinia prawnaPrzymusowe urlopy bezpłatne, o które Pan pyta, nie istnieją w świetle polskiego prawa. Z artykułu 174 § 1 kodeksu pracy (tekst (...)

Składki na ZUS za czas przestoju w firmie

Składki na ZUS za czas przestoju w firmie

Przedsiębiorca musi się liczyć z ewentualnymi przestojami firmy. Jeśli nie wykreśli jej z ewidencji, oznacza to, że prowadzi działalność. Powinien więc płacić składki na ubezpieczenia społeczne. Rzeczpospolita 11.05.2007 r. przedsiębiorca, prowadzenie działalności, przestój, przerwa, (...)

Elastyczny czas pracy złagodzi kryzys?

Elastyczny czas pracy złagodzi kryzys?

Senat przyjął bez poprawek ustawę o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. To zdecydowanie ważniejsza z dwóch ustaw składających się na przygotowany przez rząd pakiet antykryzysowy. Pakiet ma pomóc firmom w okresie recesji i spadku zamówień. W zamian (...)

Rząd radzi w dobie kryzysu

Rząd radzi w dobie kryzysu

Rządowy pakiet antykryzysowy. Każda firma, nawet zatrudniająca jedną osobę, będzie mogła na koszt państwa finansować sześciomiesięczny przestój, szkolić zatrudnionych oraz elastycznie operować czasem pracy, w zależności od liczby zamówień.Rzeczpospolita, Tomasz Zalewski 25.05.2009 r. (...)

Chudszy dodatek za nadgodziny

Chudszy dodatek za nadgodziny

Dodatki za godziny nadliczbowe liczymy wyłącznie od wynagrodzenia zasadniczego - wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 3 kwietnia. (...) Uchwała zmienia sposób obliczania nie tylko dodatków za godziny nadliczbowe. Także wynagrodzenia za dyżur zakładowy oraz za niezawiniony przez zatrudnionego (...)

Urlop w okresie letnim

Urlop w okresie letnim

Dla wielu firm i branż czas letnich miesięcy to "złoty okres". W niektórych zakładach pracy zamówienia sypią się jak z rękawa, a głównym problemem pracodawców staje się zapewnienie zwiększonego zapotrzebowania na pracowników. O wysyłaniu ich na urlopy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przestój a miejsce przebywania pracownika

Przestój a miejsce przebywania pracownika

Pracodawca nie wygrał przetargu na określone roboty. Zatrudnia kilkudziesięciu pracowników wykwalifikowanych do konkretnych robót. Wystąpił problem przestoju. Nie ma możliwości przydzielenia innej (...)

Art. 81 kodeksu pracy - przestój a wynagrodzenie

Art. 81 kodeksu pracy - przestój a wynagrodzenie

Zadawałem już to pytanie ale ciągle mam problem. Dotyczy to artykułu 81 kp. Jeśli pracownik ma ustalone w umowie o pracę wynagrodzenie zasadnicze na poziomie 1700 zł brutto to rozumiem, że gdy (...)

Przestój i praca w godziny nadliczbowe

Przestój i praca w godziny nadliczbowe

Czy pracodawca może wydać polecenie pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę (pełny etat), aby jutro nie przychodził do pracy ponieważ brak jest komponentów do produkcji lub przezbrajana (...)

Rozwiązanie umowy o pracę a likwidacja zakładu

Rozwiązanie umowy o pracę a likwidacja zakładu

Nastąpiła likwidacja stanowiska pracy z przyczyn losowych nie leżących po stronie pracodawcy (pożar stoiska sklepowego- przyczyna losowa). Na stoisku zatrudnione były dwie osoby: jedna na czas określony (...)

Zabrane prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym.

Zabrane prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym.

Niedawno zostałem zatrzymany przez policję za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zatrzymanym. Dostałem 500 złotych kary, oraz zabrano mi prawo jazdy na 3 miesiące. Czy jest szansa na wcześniejsze (...)

Zbyt długie przerwy na palenie tytoniu w pracy

Zbyt długie przerwy na palenie tytoniu w pracy

Niektórzy pracownicy często urządzają sobie przerwy w pracy na palenie tytoniu poza budynkiem biurowym, na zewnątrz, ponieważ ze względu na małą powierzchnię tego budynku nie ma możliwości (...)

Przestój a miejsce przebywania pracownika

Przestój a miejsce przebywania pracownika

Pracodawca nie wygrał przetargu na określone roboty. Zatrudnia kilkudziesięciu pracowników wykwalifikowanych do konkretnych robót. Wystąpił problem przestoju. Nie ma możliwości przydzielenia innej (...)

Art. 81 kodeksu pracy - przestój a wynagrodzenie

Art. 81 kodeksu pracy - przestój a wynagrodzenie

Zadawałem już to pytanie ale ciągle mam problem. Dotyczy to artykułu 81 kp. Jeśli pracownik ma ustalone w umowie o pracę wynagrodzenie zasadnicze na poziomie 1700 zł brutto to rozumiem, że gdy (...)

Przestój i praca w godziny nadliczbowe

Przestój i praca w godziny nadliczbowe

Czy pracodawca może wydać polecenie pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę (pełny etat), aby jutro nie przychodził do pracy ponieważ brak jest komponentów do produkcji lub przezbrajana (...)

Rozwiązanie umowy o pracę a likwidacja zakładu

Rozwiązanie umowy o pracę a likwidacja zakładu

Nastąpiła likwidacja stanowiska pracy z przyczyn losowych nie leżących po stronie pracodawcy (pożar stoiska sklepowego- przyczyna losowa). Na stoisku zatrudnione były dwie osoby: jedna na czas określony (...)

Zabrane prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym.

Zabrane prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym.

Niedawno zostałem zatrzymany przez policję za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zatrzymanym. Dostałem 500 złotych kary, oraz zabrano mi prawo jazdy na 3 miesiące. Czy jest szansa na wcześniejsze (...)

Zbyt długie przerwy na palenie tytoniu w pracy

Zbyt długie przerwy na palenie tytoniu w pracy

Niektórzy pracownicy często urządzają sobie przerwy w pracy na palenie tytoniu poza budynkiem biurowym, na zewnątrz, ponieważ ze względu na małą powierzchnię tego budynku nie ma możliwości (...)

VAT przy transakcji łańcuchowej

VAT przy transakcji łańcuchowej

Nasza firma zakupiła rosyjskie towary z Niemiec. Firma Niemiecka wystawiła fakturę na nas, a towar na zlecenie firmy niemieckiej został wysłany transportem bezpośrednio z Rosji do naszej firmy w (...)

VAT a transakcja łańcuchowa

VAT a transakcja łańcuchowa

Nasza firma, sp. z o.o., dokonała zakupu towaru z Włoch i następnie sprzedała go kontrahentowi rosyjskiemu. Transport towaru zorganizowała i opłaciła firma rosyjska. Transport odbył się bezpośrednio (...)

VAT a dostawa rosyjskiemu odbiorcy

VAT a dostawa rosyjskiemu odbiorcy

Nasza firma sp. z o.o., dokonała zakupu towaru z Włoch i następnie sprzedała go kontrahentowi rosyjskiemu. Transport towaru zorganizowała i opłaciła firma rosyjska. Transport odbył się bezpośrednio (...)

VAT przy transakcji łańcuchowej

VAT przy transakcji łańcuchowej

Nasza firma zakupiła rosyjskie towary z Niemiec. Firma Niemiecka wystawiła fakturę na nas, a towar na zlecenie firmy niemieckiej został wysłany transportem bezpośrednio z Rosji do naszej firmy w (...)

VAT a transakcja łańcuchowa

VAT a transakcja łańcuchowa

Nasza firma, sp. z o.o., dokonała zakupu towaru z Włoch i następnie sprzedała go kontrahentowi rosyjskiemu. Transport towaru zorganizowała i opłaciła firma rosyjska. Transport odbył się bezpośrednio (...)

VAT a dostawa rosyjskiemu odbiorcy

VAT a dostawa rosyjskiemu odbiorcy

Nasza firma sp. z o.o., dokonała zakupu towaru z Włoch i następnie sprzedała go kontrahentowi rosyjskiemu. Transport towaru zorganizowała i opłaciła firma rosyjska. Transport odbył się bezpośrednio (...)

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Firma kupuje odpady od wytwórcy i sprzedaje je organizacji odzysku do odzysku lub unieszkodliwienia, posiadając tylko zezwolenie właściwego starosty na transport odpadów. Zamierza złożyć wniosek (...)

licencja na transport miedzynarodowy

licencja na transport miedzynarodowy

Od 2 lat prowadzę działalność transportowa samochodami o masie całkowitej do 3.5 t. Zatrudniam 3 osoby. Swoje usługi wykonuję również poza terenem polski. Posiadam prawo jazdy kategorii CE. Od (...)

Opodatkowanie transportu międzynarodowego

Opodatkowanie transportu międzynarodowego

Firma transportowa wykonała usługę na trasie Polska-Norwegia. Na odcinku krajowym stawka VAT będzie opodatkowana stawką 0%, zaś na odcinku zagranicznym - "nie podlega opodatkowaniu w Polsce". Czy (...)

VAT na towary z Chin

VAT na towary z Chin

Nasza firma kupiła towar od firmy z Danii. Firma duńska najpierw kupiła ten towar z Chin. Całość nabycia rozliczyliśmy jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Teraz część tego towaru my (...)

Międzynarodowy transport drogowy rzeczy

Międzynarodowy transport drogowy rzeczy

Jestem właścicielem firmy zajmującej się sprzedażą pojazdów ciężarowych i osobowych i eksportem poza granice UE. Dużo pojazdów sprzedaję obywatelom Ukrainy. Poniższe pytania zostały zasygnalizowane (...)

Licencja na transport rzeczy

Licencja na transport rzeczy

W jakich przypadkach wymagane jest uzyskanie licencji na transport rzeczy? Uzyskania licencji wymaga podjęcie i wykonywanie transportu drogowego. W rozumieniu ustawy o transporcie drogowym transport (...)

Odpłatny transport z zabezpieczeniem medycznym

Odpłatny transport z zabezpieczeniem medycznym

Odpłatny transport przez kierowcę - lekarza ważnych klientów (pacjentów) w sytuacji dla nich stresogennej (negocjacje biznesowe, wesela, pogrzeby, itp.). Klient płaci w tej sytuacji za dozór - opiekę (...)

Krajowy transport drogowy (pojazd dmc < 3.5t)

Krajowy transport drogowy (pojazd dmc < 3.5t)

Posiadam działalność gospodarczą (PKD nr. 5221Z / dawniej 6321Z - 'działalność usługowa wspomagająca transport lądowy') 'pomoc drogową'. Na rzecz działalności nabyto pojazd, obecna rejestracja: (...)

Koszty transportu chorego pacjenta

Koszty transportu chorego pacjenta

Czy NFZ jest zobowiązany pokryć koszty transportu pacjenta nie chodzącego (po udarze mózgu) z domu do szpitala (na oddział rehabilitacyjny) w przypadku, gdy pacjent ma skierowanie na ten oddział? (...)

Licencja na prowadzenie transportu drogowego

Licencja na prowadzenie transportu drogowego

Czy prowadząc zagraniczny transport drogowy rzeczy samochodem o masie całkowitej do 3,5 t muszę posiadać licencję? Obowiązek uzyskania licencji na transport drogowy ciąży co do zasady na wszystkich (...)

Transport osób a posiadanie prawa jazdy kat. B

Transport osób a posiadanie prawa jazdy kat. B

Ile osób można przewozić z kat.B. Czy z taką kat. można przewozić osoby w ramach działalności gospodarczej, czy potrzebna jest koncesja na wykonywanie tego typu czynności. Prawo jazdy kat. B uprawnia (...)

Wynajem samochodów przedsiębiorcy z licencją

Wynajem samochodów przedsiębiorcy z licencją

Proszę o wyjaśnienie czy przedsiębiorca \" X \" dysponujący samochodami ciężarowymi i zatrudniający kierowców, lecz nie posiadający licencji, o której mówi ustawa z dnia 6 września 2001 r. (...)

Obowiązek ukończenia kursu przez kierowcę

Obowiązek ukończenia kursu przez kierowcę

Chcemy zatrudnić kierowcę, który będzie wykonywał krajowy przewóz rzeczy samochodem ciężarowym o masie całkowitej 7,49 tony. Kierowca ten posiada prawo jazdy kategorii C, ale nie posiada świadectwa (...)

FORUM PRAWNE

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona o kradzież (...)

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia a brak postojowego

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia a brak postojowego Witam! Pragnę rozwiązać umowę o pracę ze swoim pracodawcą bez wypowiedzenia, czyli nie nie chcę zachować 2 tygodniowego okresu (...)

przestój w pracy i przymusowy urlop.

przestój w pracy i przymusowy urlop. Na magazynie uszkodzeniu uległy drzwi dla samochodów dostawczych i jedyny wózek widłowy na magazynie. Pracodawca powiedział że nasz czas reperacji drzwi i wózka, (...)

Przestój w pracy.

Przestój w pracy. Witam, chciałbym się dowiedzić ile powinien pracodawca zapłacić pracownikowi za przestój w pracy, nie z jego winy? Pracodawca powiedział nam że ponieważ nie pracujemy to zapłaci (...)

umowa na czas nieokreślony a brak pracy i wynagrodzenia

umowa na czas nieokreślony a brak pracy i wynagrodzenia Witam. Chciałabym uzyskać poradę prawną dotyczącą prawa pracy. W październiku, zeszłego roku kolega zaproponował mi pracę u siebie w firmie (...)

Kara umowna nie wykonanego remontu

Kara umowna nie wykonanego remontu Dzień dobry! Mam problem z klientem. Sytuacja wyglada tak: W czerwcu podpisałem umowę z kobietą o remont jej kupionego mieszkania. Umowe spisalismy i zawarliśmy (...)

Umowa o prace -coronawirus ,zrot nadgodzin

Umowa o prace -coronawirus ,zrot nadgodzin Jestem zatrudniona na umowę o prace, w czasie zamknięcia zakładu w miesiącu maj otrzymałam wynagrodzenie 80% mojej pensji z umowy o prace, Jak sie okazało (...)

Nota obciążeniowa z MZK

Nota obciążeniowa z MZK Witam. Mam do was pytanie i prośbę o pomoc. Ponieważ dnia 14 lutego zdążył mu się taki przypadek na drodze że jechałem lewym pasem i na skrzyżowaniu chciałem skręcić (...)

umowa słowna a kara za niedotrzymanie umowy

umowa słowna a kara za niedotrzymanie umowy Witam pod koniec kwietnia spotkałam się z Panem Krzysztofem X, który miał u mnie wykonać usługę. Na tym spotkaniu omówiliśmy wszelkie szczegóły (...)

Postojowe do odrobienia

Postojowe do odrobienia Witam, jestem pracownikiem wielkiej korporacji pt. general motors, która to wymyślała już takie rzeczy jakie się nawet filozofom nie śniły. Mając na uwadze ostatnie tragiczne (...)

przestój w pracy i przymusowy urlop.

przestój w pracy i przymusowy urlop. Na magazynie uszkodzeniu uległy drzwi dla samochodów dostawczych i jedyny wózek widłowy na magazynie. Pracodawca powiedział że nasz czas reperacji drzwi i wózka, (...)

Przestój w pracy.

Przestój w pracy. Witam, chciałbym się dowiedzić ile powinien pracodawca zapłacić pracownikowi za przestój w pracy, nie z jego winy? Pracodawca powiedział nam że ponieważ nie pracujemy to zapłaci (...)

umowa na czas nieokreślony a brak pracy i wynagrodzenia

umowa na czas nieokreślony a brak pracy i wynagrodzenia Witam. Chciałabym uzyskać poradę prawną dotyczącą prawa pracy. W październiku, zeszłego roku kolega zaproponował mi pracę u siebie w firmie (...)

Kara umowna nie wykonanego remontu

Kara umowna nie wykonanego remontu Dzień dobry! Mam problem z klientem. Sytuacja wyglada tak: W czerwcu podpisałem umowę z kobietą o remont jej kupionego mieszkania. Umowe spisalismy i zawarliśmy (...)

Umowa o prace -coronawirus ,zrot nadgodzin

Umowa o prace -coronawirus ,zrot nadgodzin Jestem zatrudniona na umowę o prace, w czasie zamknięcia zakładu w miesiącu maj otrzymałam wynagrodzenie 80% mojej pensji z umowy o prace, Jak sie okazało (...)

Nota obciążeniowa z MZK

Nota obciążeniowa z MZK Witam. Mam do was pytanie i prośbę o pomoc. Ponieważ dnia 14 lutego zdążył mu się taki przypadek na drodze że jechałem lewym pasem i na skrzyżowaniu chciałem skręcić (...)

umowa słowna a kara za niedotrzymanie umowy

umowa słowna a kara za niedotrzymanie umowy Witam pod koniec kwietnia spotkałam się z Panem Krzysztofem X, który miał u mnie wykonać usługę. Na tym spotkaniu omówiliśmy wszelkie szczegóły (...)

Postojowe do odrobienia

Postojowe do odrobienia Witam, jestem pracownikiem wielkiej korporacji pt. general motors, która to wymyślała już takie rzeczy jakie się nawet filozofom nie śniły. Mając na uwadze ostatnie tragiczne (...)

Prowadzę działalność gospodarczą. Podpisałem umowę na wykonanie robót w ubiegłym roku na 200tyś

Prowadzę działalność gospodarczą. Podpisałem umowę na wykonanie robót w ubiegłym roku na 200tyś Prowadzę działalność gospodarczą. Podpisałem umowę na wykonanie robót w ubiegłym roku (...)

Przymusowe urlopy

Przymusowe urlopy witam Chciałem się zapytać czy pracodawca może przymusowo wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy ponieważ jak twierdzi zakład przechodzi przestój i moje drugie pytanie czy przysługuje (...)

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia a brak postojowego

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia a brak postojowego Witam! Pragnę rozwiązać umowę o pracę ze swoim pracodawcą bez wypowiedzenia, czyli nie nie chcę zachować 2 tygodniowego okresu (...)

Porady prawne