Odszkodowanie za szkody w uprawach rolnych

Pytanie:

Będę dochodził w Sądzie odszkodowania od Koła Łowieckiego za szkody w uprawach rolnych. Wysokość szkody 20 000 zł. Do którego sądu mam wnieść pozew: według siedziby Koła Łowieckiego, czy według miejsca wyrządzenia szkody przez zwierzynę łowną (moje pola)?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.1.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odszkodowanie za szkody w uprawach rolnych

Porady prawne

W zakresie ustalania właściwego sądu do wniesienia pozwu za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną, ustawa prawo łowieckie nie przewiduje modyfikacji w stosunku do zasad ogólnych postępowania. W związku z powyższym, opisane powództwo można wytoczyć według siedziby pozwanego. Jeżeli z kolei uznać, że roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez zwierzynę leśną jest roszczeniem wynikającym z czynu niedozwolonego to można skorzystać z właściwości przemiennej, a więc możliwości wyboru sądu na zasadzie art. 35 kpc i wnieść pozew do sądu, w okręgu którego nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Ta druga możliwość - a więc skorzystanie z właściwości przemiennej - nie jest traktowana w orzecznictwie SN jednolicie. W  jednym ze swoich orzeczeń SN wykluczył taką możliwość (por. postanowienie SN z dnia 20 marca 1990 r. IV CZ 45/90), w innym natomiast taką możliwość dopuścił (por. orzeczenie SN z dnia 9 listopada 1990 r., sygn. akt IV CZ 288/90).Ponieważ wybór właściwości przemiennej jest uprawnieniem dla powoda i nie musi on z tej możliwości korzystać, zawsze prawidłowym będzie wniesienie pozwu wg właściwości ogólnej – tj wg miejsca siedziby pozwanego. Skorzystanie z drugiej możliwości może rodzić wątpliwości.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne