Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Pytanie:

"Jaki charakter ma odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości?"

Odpowiedź prawnika: Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości ma charakter cywilnoprawny, stanowi bowiem rekompensatę za uszczerbek majątkowy, czyli za pozbawienie albo ograniczenie prawa rzeczowego do nieruchomości. Sposób ustalenia wysokości odszkodowania określony w art. 134 i 135 ustawy o gospodarce nieruchomościami uzasadnia stwierdzenie, że w odszkodowaniu za wywłaszczenie nieruchomości zawiera się jedynie element utraty wartości gruntu i jego części składowych, czyli damnum emergens.

Wysokość odszkodowania ustala się według stanu, przeznaczenia i wartości, wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu.

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika