Odwołanie do sądu od decyzji rentowej

Pytanie:

Po otrzymaniu decyzji ZUS o przyznaniu renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, złożyłam odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Uważam, że stan mojego zdrowia uprawnia mnie do otrzymania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Czy sąd pracy może powołać niezależnych, biegłych lekarzy, którzy określą faktyczny stan mojego zdrowia, i świadków, np. członków mojej rodziny lub inne osoby, które mogą złożyć zeznania w mojej sprawie? Czy wyrok wydany przez sąd pracy jest ostateczny? Czy jest możliwe odwołanie od wyroku, który utrzyma w mocy decyzję ZUS?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odwołanie do sądu od decyzji rentowej

Zadaniem sądu, do którego złożyła Pani odwołanie, będzie wszechstronne zbadanie słuszności zaskarżonej decyzji i wydanie orzeczenia co do istoty sprawy. Będzie przy tym mógł wykorzystać wszelkie środki dowodowe, w tym także powołać biegłych lub przesłuchać świadków.

Wyrok, który zapadnie w wyniku odwołania, będzie wyrokiem pierwszoinstancyjnym. Oznacza to, że będzie się można od niego odwołać w drodze apelacji do sądu II instancji.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: