Odwołanie - ubezpieczenie osobowe

Pytanie:

Jaki jest tryb odwoławczy od odmownej decyzji PZU Życie dotyczącej odmowy wypłaty świadczenia za pobyt w szpitalu w ramach ubezpieczenia grupowego? PZU podaje jako jedyna drogę sądową, a nie do jednostki nadrzędnej.

Masz inne pytanie do prawnika?

24.8.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odwołanie - ubezpieczenie osobowe

Ubezpieczyciel prawidłowo wskazał drogę odwoławczą. Ubezpieczenie osobowe (ubezpieczenie na życie) nie podlega tym samym rygorom co ubezpieczenia majątkowe (np. OC samochodu). Wypłata odszkodowania powinna nastąpić po zaistnieniu okoliczności określonych w treści umowy ubezpieczenia (w jej ogólnych warunkach). Odmowa musiała zostać poparta argumentami wskazującymi na brak okoliczności uzasadniających wypłatę. Brak zgodności stanowisk stron umowy ubezpieczenia osobowego podlega zatem ocenie sądu.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne