Odwołanie - ubezpieczenie osobowe

Pytanie:

Jaki jest tryb odwoławczy od odmownej decyzji PZU Życie dotyczącej odmowy wypłaty świadczenia za pobyt w szpitalu w ramach ubezpieczenia grupowego? PZU podaje jako jedyna drogę sądową, a nie do jednostki nadrzędnej.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odwołanie - ubezpieczenie osobowe

24.8.2005

Ubezpieczyciel prawidłowo wskazał drogę odwoławczą. Ubezpieczenie osobowe (ubezpieczenie na życie) nie podlega tym samym rygorom co ubezpieczenia majątkowe (np. OC samochodu). Wypłata odszkodowania powinna nastąpić po zaistnieniu okoliczności określonych w treści umowy ubezpieczenia (w jej ogólnych warunkach). Odmowa musiała zostać poparta argumentami wskazującymi na brak okoliczności uzasadniających wypłatę. Brak zgodności stanowisk stron umowy ubezpieczenia osobowego podlega zatem ocenie sądu.

Potrzebujesz porady prawnej?