Ogłoszenie wyroku pod nieobecność stron

Pytanie:

Czy ogłoszenie decyzji o rozwodzie może odbyć się pod nieobecność jednej ze stron - ani powód ani jego przedstawiciel (adwokat) się nie pojawili? Jakie są tego konsekwencje? Czy termin zostanie przełożony?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.9.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ogłoszenie wyroku pod nieobecność stron

Co do zasady strony nie są zobowiązane do stawiennictwa na rozprawie. W sprawie rozwodowej mogą być w pewnych wypadkach zobowiązane przez sad do stawienia się na posiedzeniu w celu ich przesłuchania, lecz nie muszą być obecne podczas ogłaszania wyroku. W razie nieobecności strony na posiedzeniu, na którym sąd ogłasza rozwód, wyrok ostanie stronie doręczony. Konsekwencją takiego stanu rzeczy mogą być w konkretnych przypadkach różne terminy do wniesienia apelacji dla każdej ze stron. Nieobecność strony na ostatnim posiedzeniu nie powoduje w każdym razie wyznaczenia dodatkowego posiedzenia.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne