Ograniczenia prawa użytkowania wieczystego

Pytanie:

Z jakimi ograniczeniami należy się liczyć nabywając grunt będący w użytkowaniu wieczystym?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ograniczenia prawa użytkowania wieczystego

Prawo użytkowania wieczystego jest ograniczonym prawem rzeczowym ustanawianym na czas określony od 40 do 99 lat. Daje ono użytkownikowi wieczystemu uprawnienia takie same jak właścicielowi, jednakże użytkownik nie staje się właścicielem tej nieruchomości (jego prawo jest ograniczone w czasie i po jego upływie, posiadanie nieruchomości wraca ponownie do właściciela nieruchomości).

Kolejnym ograniczeniem związanym z posiadaniem użytkowania wieczystego nieruchomości jest konieczność uiszczania co rok tzw. opłaty rocznej, która w zależności od zakwalifikowania na określony cel wynosi od 1 do 3% wartości nieruchomości. Ponadto, jeżeli w wyniku zmian na rynku nieruchomości nastąpi zmiana wartości nieruchomości, właściwy organ może wystąpić o zmianę wysokości opłaty rocznej.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne