Ograniczenie zdolności do czynności prawnych

Pytanie:

Z jakich przyczyn mogą wynikać ograniczenia zdolności do czynności prawnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ograniczenie zdolności do czynności prawnych

System prawa wyraźnie limituje zakres zdolności do czynności prawnej niektórym kategoriom osób. Zasadniczym powodem takiego stanu rzeczy jest dążenie do ochrony interesów prawnych tych osób, które z powodu swojego stanu mogłyby dokonać czynności prawnych wyraźnie dla nich niekorzystnych. Ustawodawca posługuje się przy tym dwoma zasadniczymi kryteriami – wiekiem i stanem zdrowia. Limitacja zdolności do czynności prawnych ze względu na wiek wynika z postanowienia, iż pełna zdolność do czynności prawnych przysługuje tylko osobom pełnoletnim (art. 11 k.c.). Pomimo jednak osiągnięcia pełnoletności w niektórych przypadkach osoby pełnoletnie nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych. Zgodnie bowiem z art. 12 k.c., nie mają zdolności do czynności prawnych osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne