Okres ochronny przed emeryturą

Pytanie:

Czy kobiecie, która ukończy 55 lat w lutym 2006 r., a 30-lecie pracy zawodowej 31 sierpnia 2006, przysługuje okres ochronny? Dodać należy, że ta sama kobieta może skorzystać w przyszłym roku z wcześniejszego przejścia na emeryturę z tytułu pracy dziennikarskiej.

Masz inne pytanie do prawnika?

2.6.2005

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Okres ochronny przed emeryturą

Kodeks pracy w art. 39 stanowi, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Właściwe rozumienie wieku emerytalnego sprowadzić należy do stwierdzenia, że ochrona zasadniczo dotyczy normalnego wieku emerytalnego (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni), nie zaś wcześniejszego wieku emerytalnego. Inaczej jednak przedstawia się jeśli pracownik ma prawo do emerytury w niższym wieku np. dziennikarz.

Zdaniem Sądu Najwyższego, które wyraził w wyroku z dnia 28 marca 2002 r. I PKN 141/2001, tezy wyrażone wcześniej nie mogą dotyczyć sytuacji, w których pracownik nabywa prawo do emerytury wcześniej z uwagi na pracę w szczególnym charakterze lub z uwagi na pracę w warunkach szczególnych. Jest to bowiem odmienna sytuacja, gdy obniżony wiek emerytalny nie jest przywilejem wynikającym z „pozapracowniczego” statusu prawnego uprawniającego do skorzystania z wcześniejszych uprawnień emerytalnych, ale jest wiekiem ustalonym powszechnie dla określonych kategorii pracowników wykonujących takie prace lub zawody, które według ustawowo potwierdzonych obiektywnych kryteriów łączą się z utratą sprawności psychofizycznej niezbędnej do wykonywania określonej pracy w wieku biologicznym niższym od ogólnego (powszechnego) wieku emerytalnego.

Zgodnie bowiem z regulacją dziennikarz zatrudniony w redakcjach dzienników, czasopism, w radiu, telewizji oraz w agencjach prasowych, informacyjnych, publicystycznych albo fotograficznych, objęty układem zbiorowym pracy dziennikarzy, nabywa prawo do emerytury, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

  1. osiągnął wiek emerytalny wynoszący: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn w czasie wykonywania pracy dziennikarskiej,
  2. ma wymagany okres zatrudnienia, w tym co najmniej 15 lat pracy dziennikarskiej.

Jeśli zatem spełnia Pani te wymagania istnieje dla Pani okres ochronny od 51 roku życia. Jeśli nie, okres ochronny zacznie obowiązywać w wieku 56 lat.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Umowa na czas określony i jej wypowiedzenie

13.12.2019 przez: Katarzyna_P_

Zmiana pracy / Działalność

23.7.2018 przez: Marusieczek