Okres pobierania renty rodzinnej

Pytanie:

Przysługuje mi renta rodzinna z tytułu sieroctwa zupełnego. W tym miesiącu kończę 25 lat, ale jestem dopiero na 4. roku studiów - czy renta przysługuje mi do ukończenia studiów, czy zostanie mi odebrana automatycznie po ukończeniu 25. roku życia - co nastąpi 31 maja tego roku?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.5.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Okres pobierania renty rodzinnej

Zasady przyznawania renty rodzinnej są uregulowane w ustawie Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.1998.162.1118). Renta rodzinna przysługuje dzieciom osoby uprawnionej do renty do momentu ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia. Jeżeli jednak dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów. Pani kończy 25 rok życia będąc na 4., czyli przedostatnim roku studiów, a zatem niestety renta przysługiwać Pani będzie tylko do końca maja 2002 roku.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne