Opinia o pracy

Pytanie:

Czy na pisemną prośbę pracownika o wydanie o nim opinii pracodawca ma obowiązek ją wydać?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Opinia o pracy

5.4.2005

Należy udzielić negatywnej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Pracodawca nie jest zobligowany do wydawania opinii na temat pracowników, choć może taką opinię wydać. Leży to w zakresie jego uprawnień z których może, a nie musi skorzystać. Niewątpliwie w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca obowiązany jest wydać pracownikowi świadectwo pracy, w którym między innymi podaje informacje dotyczące sposobu rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, zajmowane przez niego stanowiska, okres i rodzaj wykonywanej pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?