Opłata za informację o Nr księgi wieczystej

Pytanie:

Znam numery działek administracyjnych. Chciałbym się dowiedzieć jakie są ich numery ksiąg wieczystych. Informację taką mogę uzyskać we właściwych urzędach, jednak spotkałem się z różną wyceną takiej \'usługi\'. Które przepisy regulują odpłatność za uzyskanie informacji o numerze KW i ile ona wynosi?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.3.2012

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opłata za informację o Nr księgi wieczystej

W zaistniałej sytuacji można zasięgnąć informacji w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w starostwie właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:

1) gruntów - ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty;

2) budynków - ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych;

3) lokali - ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.

Informacje te zawarte są w operacie ewidencyjnym i są jawne. Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie:

1) wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu;

2) wyrysów z mapy ewidencyjnej;

3) kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego;

4) plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych;

5) usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Każdy, z zastrzeżeniem ust. 5 (zastrzeżenie to dotyczy ujawniania danych osobowych), może żądać udostępnienia informacji zawartych w operacie ewidencyjnym.

Opłaty są uregulowane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego (Dz.U.2004.37.333).

I tak opłata za wypis z rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek budynków i kartotek lokali wynosi za pierwszą działkę, budynek lub lokal 12,00 złotych, a za każdą następną działkę, budynek lub lokal dodatkowo 6,00 złotych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Pozbawienie dachu nad głową.

3.7.2018 przez: 1996ola

mandat za brak biletu w tramwaju

16.4.2018 przez: gregory3335