Opłaty za wydanie mapy zasadniczej

Pytanie:

Do wydania decyzji o warunkach zabudowy potrzebna jest mapa zasadnicza (czy też wyrys z tej mapy) z tzw. nakładką ewidencyjną (granice i numery działek) oraz (zazwyczaj) naniesionymi liniami prezentującymi przebieg sieci z mediami. Do tego jeszcze potrzebna jest mapa orientacyjna w skali 1:10000. Spotkałem się z różnymi cenami za taką usługę za strony urzędów. Które przepisy regulują koszty i jaka jest cena za jedną standardową mapę zawierającą w/w elementy w skali 1:1000 obejmującą obszar 3-krotność frontu działki? Czy cena jest taka sama za każdy kolejny egzemplarz? Czy cena zależy również od wielkości formatu zastosowanego arkusza papieru (większa mapa/większa cena)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Opłaty za wydanie mapy zasadniczej

5.10.2011

Kwestia opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego jest regulowana w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 19 lutego 2004 r. (Dz. U. 2004 r., Nr 37 poz. 333).

 

Z przepisów tego aktu wynika, że w przypadku udostępniania wybranych warstw tematycznych (nakładek) mapy zasadniczej wysokość opłaty ustala się według lp. 1-3 tabeli, stosując dla poszczególnych warstw tematycznych następujące współczynniki:

a) nakładka O - osnowa geodezyjna - 0,02,

b) nakładka E - ewidencja gruntów i budynków - 0,30,

w tym: granice działek - 0,14,

budynki - 0,14,

klasy gruntów i użytki gruntowe - 0,02,

c) nakładka U - sieci uzbrojenia terenu - 0,43,

w tym: sieć ciepłownicza - 0,06,

sieć energetyczna - 0,06,

sieć gazowa - 0,06,

sieć kanalizacji deszczowej - 0,04,

sieć kanalizacji sanitarnej - 0,04,

sieć telekomunikacyjna - 0,06,

sieć wodociągowa - 0,06,

sieć inna (np. telewizji kablowej) - 0,02,

uzgodnienia projektowanych sieci - 0,03,

d) nakładka S - sytuacja powierzchniowa - 0,20,

w tym: ulice - 0,10,

hydrografia - 0,06,

inna (np. demografia) - 0,04,

e) nakładka W - rzeźba terenu - 0,05;

 

 

Za wydanie mapy zasadniczej pobierana jest opłata:

  • skala użytkowa większa od 1:1000 do 1:1000 - 15,00 złotych za hektar

  • skala użytkowa mniejsza od 1:1000 do 1:5000 - 4,00 złote za hektar

  • skala użytkowa mniejsza od 1:5000 - 0,50 złotego za hektar

Potrzebujesz porady prawnej?