Opodatkowanie składek członkowskich

Pytanie:

"Mam zapytanie odnośnie składek członkowskich. Czy będą w tym roku 2005 zwolnione z podatku?"

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie składek członkowskich

Tak, zgodnie z dodanym z dniem 1 stycznia 2005 r. art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecz­nych i zawodowych - w części nie przeznaczonej na działalność gospodarczą.

Oznacza to, że w 2005 r. składki członkowskie, o których mowa powyżej są nadal zwolnione od podatku (w 2004 r. zwolnienie wynikało z uchylonego art. 17 ust. 1 pkt 13 ustawy, który jednak na mocy przepisów przejściowych nadal był stosowany).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika