Opodatkowanie spadku nabytego przez obcokrajowca

Pytanie:

Nabędę w spadku mieszkanie własnościowe w Polsce. Mam jedynie obywatelstwo niemieckie. Mieszkam na stałe za granicą i nie jestem zameldowany w Polsce i nie man NIPu. Czy muszę zapłacić w Polsce podatek od spadku? O ile wiem istnieje umowa z Niemcami o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Masz inne pytanie do prawnika?

16.3.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie spadku nabytego przez obcokrajowca

W świetle art. 2 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. 2005 r., Nr 12. poz. 90), nie dotyczy ona podatku od spadków i darowizn. W związku z tym do ustalenia zasad opodatkowania stosować należy bezpośrednio przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2004r., Nr 142, poz. 1514 ze zmianami).

Zgodnie z art. 1 tej ustawy, opodatkowaniu podlega nabycie w drodze spadku przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - bez względu na obywatelstwo czy miejsce zamieszkania spadkobiercy.

Porady prawne

W celu dopełnienia obowiązków podatkowych niezbędne będzie dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu NIP-3, w wyniku którego spadkobiercy zostanie nadany polski numer NIP oraz zeznania podatkowego dotyczącego nabytego spadku. Jednak o konieczności zapłaty podatku od spadku decydują indywidualne okoliczności sprawy. W związku z możliwością skorzystania przez spadkobiercę ze zwolnień podatkowych, kwoty spadku wolnej od podatku itd. istnieje możliwość, iż nabycie spadku w konkretnym przypadku nie będzie się wiązać z obowiązkiem zapłaty podatku.

Takie ewentualne zwolnienia omawia między innymi artykuł "Podatek od spadków".

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne