Organ wyższego stopnia w stosunku do dyrektora szkoły

Pytanie:

Jaki organ jest właściwy do rozpoznania skargi na nauczyciela, jeżeli dyrektor uchyla się od tego?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Organ wyższego stopnia w stosunku do dyrektora szkoły

Co do określenia, gdzie należy złożyć taką skargę to zgodnie z art. 7 ustawy Karta Nauczyciela:

Organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3 oraz ust. 6, są odpowiednio:

1) w stosunku do dyrektora szkoły -organ prowadzący szkołę;

2) w stosunku do organu prowadzącego szkołę -organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

3) w stosunku do organu sprawującego nadzór pedagogiczny -właściwy minister.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Nękająca sąsiadka

27.3.2018 przez: onalwayst

Kłopot z odzyskaniem nieruchomości.

13.9.2017 przez: ferczer

Rejestrowanie startup'u

21.10.2015 przez: pozmac