Oświadczenia o wyborze kwartalnych rozliczeń

Pytanie:

W 2007 r. rozliczałem PIT-5 i VAT-7K kwartalnie. Czy wybór ten rozciąga się automatycznie na 2008 r. do 20.02.2008 r.? Czy trzeba złożyć nowe oświadczenie o dokonaniu wyboru kwartalnych rozliczeń?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.1.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Oświadczenia o wyborze kwartalnych rozliczeń

Zgodnie z art. 44 ust. 3i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mali podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, są obowiązani do dnia 20 lutego roku podatkowego zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.

Porady prawne

Nie ma zatem konieczności składania nowego oświadczenia o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek. Gdyby podatnik chciał od nowego roku przestać się rozliczać w ten sposób musiałby zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.

Podobnie jest ze składaniem deklaracji podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) za okresy kwartalne. Wybór ten rozciąga się również na lata kolejne, bez konieczności składania oświadczenia w tym zakresie. Jak bowiem stanowi art. 99 ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy mogą ponownie składać deklaracje podatkowe za okresy miesięczne, nie wcześniej jednak niż po upływie czterech kwartałów, w których rozliczali się za okresy kwartalne, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do ostatniego dnia kwartału, za który będzie składana ostatnia kwartalna deklaracja podatkowa.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne