PCC kosztem podatkowym

Pytanie:

"Firma zakupiła od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej towar do dalszej odsprzedaży. Zgodnie z umową nabywca ponosi koszty umowy, w tym podatek od czynności cywilno-prawnych w wysokości 2% wartości rynkowej towaru. Zgodnie z ustawą o PCC, jeżeli przedmiotem umowy jest towar do dalszej odsprzedaży nabywca powinien pobrać 2% podatku od zbywcy i przekazać (jako płatnik) należny podatek. Czy podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony przez nabywcę może być kosztem podatkowym nabywcy?"

Odpowiedź prawnika: PCC kosztem podatkowym

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych odpowiednio w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT i w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Z powyższego wynika, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio związane z uzyskiwanym przychodem oraz koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika, czyli związane z funkcjonowaniem firmy. Podatnik ma zatem możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich kosztów, pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Biorąc powyższe pod uwagę, jeżeli podatnik z tytułu dokonania czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą uiszcza należny podatek od czynności cywilnoprawnych, to koszt ten, jako związany przychodem, stanowić będzie koszty uzyskania przychodu w momencie jego faktycznego poniesienia (tak również: Informacja Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z dnia 25 listopada 2004 r., P-I/423/65/WE/04; Informacja Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 2 marca 2004 r., US.PD/423-15/IB/04).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika