Pełnomocnik w sprawie rozwodowej

Pytanie:

Czy osoba nie będąca prawnikiem może występować w roli pełnomocnika w sprawie rozwodowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.1.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pełnomocnik w sprawie rozwodowej

O tym, kto może pełnić rolę pełnomocnika procesowego mówi art. 87 kodeksu postępowania cywilnego. W sprawie rozwodowej mogą to być oprócz adwokata - rodzice, rodzeństwo, zstępni (dzieci, wnukowie itd.) oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Od osób tych nie jest wymagane posiadanie wykształcenia prawniczego. A contrario z przepisów tego wnioskować można, że inne osoby nie mogą pełnić roli pełnomocnika procesowego w tej sprawie.

Więcej na temat pełnomocnictwa procesowego przeczytać może Pani w artykułach:

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne