Podatek od nagrody

Pytanie:

Wymieniłem punkty przysługujące mi w jednym z programów partnerskich na nagrodę (program komputerowy), jej wartość wynosi 153 zł brutto. Pojawiła się informacja "W dniu dzisiejszym wartość nagród opłaconych punktami przekroczy 100 zł brutto. W związku z tym w/w nagrody stanowią Twój przychód w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych." Otrzymałem także informację: "Na podane powyżej dane zostanie wystawiony PIT 8C, czyli dokument: "Informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych"". Nagrodę uzyskałem w sposób niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jaki podatek muszę zapłacić od tej nagrody, gdzie go odprowadzić i ile mam na to czasu? Jakie dokumenty wypełnić?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.10.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podatek od nagrody

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 100 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Na podstawie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych fundator nagrody musi sporządzić informację o wysokości uzyskanego przychodu na druku PIT-8C i przesłać ją obdarowanemu do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Obdarowany musi doliczyć wartość nagrody (w całości, a nie tylko w części przekraczającej 100 zł) do innych przychodów w swoim zeznaniu rocznym i rozliczyć się z podatku według skali podatkowej.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne