Podatek od nieruchomości związanych z działalności

Pytanie:

Prowadzę firmę (w formie jednoosobowej działalności gospodarczej) polegającą na wydobyciu kopalin. Z końcem roku 2008 kończy się koncesja na wydobycie. Ostatnie lata były bardzo słabe w sprzedaży kopaliny co doprowadziło do konieczności zamknięcia zakładu i likwidacji firmy. Mimo to, jestem zobowiązany do przeprowadzenia rekultywacji zakładu górniczego (do 5 lat od zakończenia eksploatacji). Czy po likwidacji firmy jestem zobowiązany do płacenia podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (zakładu górniczego który muszę zrekultywować)?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.11.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podatek od nieruchomości związanych z działalności

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatek od nieruchomości od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków może być ponad dwukrotnie wyższy niż podatek od nieruchomości od gruntów pozostałych.

Jak stanowi art. 1a ust. 1 pkt 3 wskazanej wyżej ustawy, użyte w ustawie określenie grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oznacza grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.

Porady prawne

Zatem, jeśli na skutek likwidacji przedsiębiorstwa grunty przestają być w posiadaniu przedsiębiorcy, podatek od nich powinien być płacony, jak od gruntów pozostałych. Nie powinna wpłynąć na to konieczność rekultywacji gruntów, która będzie dokonywana po likwidacji firmy, przez osobę fizyczną.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne