Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego

Pytanie:

Czy w podstawie wymiaru zasiłku macierzyńskiego powinnam uwzględnić dodatek za wysługę lat?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.11.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego

Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy z tytułu urlopu macierzyńskiego. Na wynagrodzenie składa się między innymi dodatek za wysługę lat. Nie ma zatem powodu, aby go nie wliczać do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego.

Porady prawne

Jeżeli niezdolność do pracy (z tytułu przebywania na urlopie) powstała przed upływem okresu, o którym mowa wyżej, podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. Podstawę wymiaru zasiłku za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi jedna trzydziesta część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku. Podstawę wymiaru zasiłku ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie którego powstała niezdolność do pracy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne