Podstawy unieważnienia małżeństwa

Pytanie:

Czy fakt istnienia u jednego z małżonków choroby psychicznej przed zawarciem związku małżeńskiego stanowi wystarczającą przesłankę do unieważnienia takiego związku?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.6.2001

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podstawy unieważnienia małżeństwa

Tak. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakazują zawarcia związku małżeńskiego osobom dotkniętym chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Wyjątkowo sąd może udzielić w przypadku takich osób zgody na zawarcie małżeństwa, jeżeli stan zdrowia takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa oraz osoba taka nie została ubezwłasnowolniona. Unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej albo niedorozwoju jednego z małżonków może żądać każdy z małżonków o ile wykaże, iż w momencie zawarcia związku małżeńskiego jeden z małżonków cierpiał na chorobę psychiczną.


Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: