Podstępne wprowadzenie w błąd

Pytanie:

W jakich sytuacjach można przyjąć , że dane oświadczenie woli nastąpiło na skutek podstępnego prowadzenia w błąd?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podstępne wprowadzenie w błąd

Sąd Najwyższy orzekł, że podstępne wprowadzenie w błąd zachodzi wówczas, gdy podejmowane jest świadome i umyślne działanie w celu skłonienia określonej osoby do złożenia danego oświadczenia woli. Uchylenie się od skutków prawnych takiego oświadczenia woli – złożonego pod wpływem błędu wywołanego podstępnie – jest ułatwione w stosunku do zasad ogólnych. Konstruując bowiem treść art. 86 k.c., ustawodawca skoncentrował się przede wszystkim na sposobie wywołania błędu, nie kładąc nacisku na jego rodzaj i charakter. W konsekwencji, do uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu wywołanego podstępnie wystarcza, aby błąd dotyczył okoliczności spoza treści oświadczenia woli, w tym między innymi sfery motywacyjnej, stanowiącej przyczynę złożenia danego oświadczenia woli.
Porady prawne

Art. 86 § 2 przewiduje że podstęp osoby trzeciej jest jednoznaczny z podstępem strony, jeżeli ta o podstępie wiedziała i nie zawiadomiła o nim drugiej strony albo jeżeli czynność prawna była nieodpłatna.
Można uchylić się od skutków prawnych tego oświadczenia woli poprzez oświadczenie złożone na piśmie.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne