Podział funduszu socjalnego w szkole

Pytanie:

Czy dyrektor szkoły ma uprawnienie do jednoosobowego dysponowania funduszem socjalnym szkoły czy też ma obowiązek zasięgnąć opinii pracowników (Rady Pedagogicznej) Nadmieniam że związek zawodowy jest reprezentowany zaledwie przez kilku nauczycieli na ponad 50-ciu zatrudnionych. Ponadto czy przyznawane świadczenia - poza losowymi - muszą uwzględniać stan majątkowy poszczególnych osób czy też mogą być przyznane po równo wszystkim np. w postaci bonu towarowego z okazji świąt?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.4.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podział funduszu socjalnego w szkole

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie, który jest ustalany w uzgodnieniu z przedstawicielstwem pracowniczym.

Administrowanie środkami funduszu należy do pracodawcy. Tak stanowi ustawa o Zakładowym Funduszy Świadczeń Socjalnych (art. 10). Ustawa o związkach zawodowych wprowadza jednak wymóg uzgodnienia z zakładową organizacją związkową przyznawania świadczeń z Funduszu.

Porady prawne

Ustawa o ZFŚS wprowadza zasadę, iż przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Oznacza to, że pracodawca przyznając świadczenia musi się kierować kryteriami socjalnymi (przede wszystkim dochodem na członka rodziny pracownika). Wykluczone jest natomiast dokonywanie wydatków z ZFŚS na prezenty czy upominki dla wszystkich pracowników po równo np. z okazji świąt.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne