Podział zysku w spółce partnerskiej

Pytanie:

Spółka partnerska lekarzy dzieli dochód na koniec roku. Padł wniosek, by podzielić przychód procentowo wg posiadanych udziałów na każdego partnera, a następnie od tego każdy odejmuje podzielone po równo na każdego partnera w jednakowej wysokości koszty. Umowa spółki stanowi o podziale zysku a nie przychodu i również biuro rachunkowe obsługujące spółkę dzieli zarówno przychód jak i koszty procentowo wg udziałów, czyli dzieli czysty zysk. Czy proponowany przez partnerów podział zysku jest zgodny z prawem? Uważam, że treść tej uchwały jest niezgodna z KSH i umową spółki. Uważam, że spółka powinna po zakończeniu roku obrachunkowego podzielić zysk wg przyjętych uchwałą kryteriów np. % wg posiadanych udziałów. A jeżeli najpierw dzielimy % przychód to i koszty również dzielimy %, a nie po równo. Bardzo prószę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.

Masz inne pytanie do prawnika?

4.1.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podział zysku w spółce partnerskiej

W przypadku spółki partnerskiej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, także w zakresie zasad podziału zysku. W opisie sytuacji nie wskazano czy i jak sprawę podziału zysku reguluje umowa. Przede wszystkim podział zysku powinien nastąpić w sposób określony w umowie spółki, a w braku uregulowania - w sposób określony w ksh. Zasadnicze znaczenie będzie miał w tej sprawie art. 51 ksh. Zgodnie z nim każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Jeśli umowa spółki stanowi, że podział zysku ma nastąpić procentowo wg posiadanych udziałów, to w takim samy stosunku powinien się kształtować udział w stratach spółki (tak art. 51 § 2, zgodnie z którym określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach).

Porady prawne

W związku z powyższym proponowany podział zysku jest niezgodny z prawem i umową spółki, chyba że taki właśnie podział jest przewidziany w umowie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne