Pomiary instalacji elektrycznych

Pytanie:

W jakich okresach należy dokonywać pomiarów elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej i w budynkach mieszkalnych? Czy w budynku usługowo-mieszkalnym konieczne są oddzielne pomiary na każdy lokal ? Proszę o podanie przepisów określających te terminy.

Masz inne pytanie do prawnika?

12.8.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pomiary instalacji elektrycznych

Obowiązki właściciela i zarządcy związane okresowymi kontrolami zostały określone w art. 62 prawa budowlanego. Obowiązki te jak również częstotliwość kontroli zostały opisane w artykule:

 Obowiązki właściciela i zarządcy w związku z utrzymywaniem obiektów budowlanych

Kontrole okresowe powinny być przeprowadzane w porze wiosennej.  

Kontrolą ma być objęta całą instalacja elektryczna i piorunochronna w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Przepisy nie wskazują wprost, czy pomiary mają być przeprowadzane w każdym z pomieszczeń, rozstrzygnięcie tej kwestii należy bowiem do kwestii technicznych.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne