Postanowienie o zatwierdzeniu przeszukania

Pytanie:

"W dniu 21 stycznia na podstawie nakazu policji zostało przeprowadzone przeszukanie mojego mieszkania. W protokole zaznaczyłam, iż chcę otrzymać postanowienie prokuratora. Wiem, że w ciągu 7 dni powinnam je otrzymać. Co mam o tym sądzić?"

Odpowiedź prawnika: Postanowienie o zatwierdzeniu przeszukania

Gdy w wypadku niecierpiącym zwłoki przeszukanie przeprowadzone jest bez uprzedniego postanowienia prokuratora lub sądu, organ dokonujący przeszukania zobowiązany jest zwrócić się niezwłocznie do sądu lub prokuratora o jego zatwierdzenie. Postanowienie prokuratora dostarcza się osobie, u której dokonano przeszukania tylko na jej żądanie zgłoszone do protokołu w terminie 7 dni (o czym powinna być ona pouczona).  Kodeks postępowania karnego wskazuje, że na postanowienie dotyczące przeszukania oraz na inne czynności przysługuje zażalenie osobie, której prawa zostały naruszone. Brak dostarczenia postanowienia o zatwierdzeniu przeszukania należy uznać za naruszenie praw osoby, u której dokonano przeszukania. Zażalenie to składa się do prokuratora sprawującego nadzór nad postepowaniem przygotowawczym. Odrębną kwestią jest ewentualna odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariusza, który nie dostarczył postanowienia o zatwierdzeniu.

Jeśli postanowienie nie zostało wydane ze względu na to, że brak było podstaw do przeprowadzenia przeszukania albo brak było podstaw do przeprowadzenia go bez uzyskania postanowienia sądu lub prokuratora (nie było wypadku niecierpiącego zwłoki), protokół z przeszukania nie będzie pełnił roli dowodu w sprawie, a osoby winne będą mogły być ukarane sankcją dyscyplinarną.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika