Postępowanie spadkowe

Pytanie:

Maria H. złożyła w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po swojej ciotecznej siostrze. Kuzynka zmarła jako wdowa nieposiadająca rodzeństwa. Jej rodzice i dziadkowie ze strony ojca również nie żyją (wszystkie akty zgonu wnioskodawczyni dołączyła do wniosku). Wnioskodawczyni nie ma jednak żadnych informacji o dziadkach zmarłej kuzynki ze strony matki, ponieważ spadkodawczyni ani jej rodzina nigdy nie utrzymywali z nimi kontaktu. Nie ma o nich żadnych informacji - ani gdzie się urodzili, ani gdzie zamieszkiwali - w związku z tym sąd zarządził zamieszczenie ogłoszenia, które ukazało się w Rzeczpospolitej, Monitorze Sądowym i budynku urzędu miasta. Po upływie 6 miesięcy od ukazania się ogłoszenia sąd wyznaczył termin rozprawy wzywając jednocześnie wnioskodawczynię do przedłożenia aktów zgonu dziadków spadkodawczyni pod rygorem zawieszenia postępowania. Wnioskodawczyni nie posiada żadnych informacji na temat dziadków zmarłej kuzynki i nie wie gdzie szukać żądanych aktów zgonu. Czy w tej sytuacji wnioskodawczyni może zwrócić się do MSWiA o udzielenie informacji o miejscu zgonu dziadków kuzynki, co pozwoliłoby odnaleźć USC, który sporządził akty zgonu i jednocześnie do sądu aby odroczył rozprawę do czasu otrzymania tej informacji (ew. czy w ogóle możliwe jest uzyskanie takiej informacji z MSWiA o zmarłych osobach)?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.10.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Postępowanie spadkowe

MSWiA prowadzi centralny zbiór PESEL. Zbiór ten jest tworzony na podstawie zbiorów meldunkowych: zbioru danych stałych mieszkańców, zbioru danych byłych mieszkańców, zbioru danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące. W zakresie danych gromadzonych w ramach zbioru danych byłych mieszkańców znajdują się m.in. data zgonu oraz numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który akt sporządził. Zatem ze zbioru PESEL prowadzonego przez MSWiA możliwe jest uzyskanie danych o akcie zgonu ze wskazaniem USC, który go wydał.

Aby uzyskać dane do wniosku należy dołączyć dokument wskazujący na posiadanie interesu prawnego w uzyskaniu danych osobowych. Takim dokumentem może być z powodzeniem wezwanie sądowe. Należałoby zatem złożyć wniosek do MSWIA (wzór i szczegółowe informacje na stronie http://www.msw.gov.pl/portal/pl/381/32/PESEL.html) oraz złożyć w sądzie pismo z prośbą o odroczenie rozprawy na czas potrzebny na uzyskanie informacji ze zbioru PESEL. W praktyce może to potrwać kilka miesięcy.

Porady prawne

Problemem może być natomiast praktyczna możliwość odnalezienia wskazanych osób w zbiorze PESEL. Podanie wyłącznie imienia i nazwiska może bowiem nie wystarczyć. Niezbędne może okazać się podanie innych informacji o zmarłych np. imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne