Postępowanie spadkowe

Pytanie:

Dwa lata temu (dokładnie 7.08.2004 r.) zmarła babcia, która nie pozostawiła testamentu. Babcia pozostawiła dom, który nabyła wraz z konkubentem (własność domu po połowie). Konkubent już też nie żyje od trzech lat. Spadkobiercami niejako do babci połowy domu jest mój tato i jego trzy siostry. Chcemy teraz wnieść do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Moje ciotki i tato nie chcą spadku, a sześciomiesięczny termin już minął na odrzucenie spadku, więc są traktowani, że przyjęli spadek. W jakiej formie będą mogli mi sądownie przekazać spadek? Nie wiemy też, co poczynić odnośnie połowy domu konkubenta, bo on miał siostrę, ale nie znamy jej miejsca zamieszkania, bo nigdy go nie odwiedzała, nie wiemy czy ona żyje? Chodzi o to, czy my powinniśmy w takiej sytuacji podawać do wiadomości do prasy odnośnie poszukiwania spadkobierców do połowy domu konkubenta? Co prawda nas dotyczy połowa domu związana z babcią i odnośnie tego będziemy przeprowadzać postępowanie spadkowe, więc być może nie musimy nic robić w sprawie połowy domu konkubenta? W jakiej formie spadkobiercy mogą przekazać spadek innym krewnym?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.11.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Postępowanie spadkowe

Niestety, skoro spadkobiercy nie zdążyli odrzucić spadku, to sąd stwierdzi nabycie na ich rzecz. Ojciec i ciotki zostaną więc wskazani jako spadkobiercy w postanowieniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Jeżeli Pani miałaby się stać właścicielem całości spadku lub pewnych jego przedmiotów, konieczna byłaby umowa np. darowizny.

Są w tym przypadku dwie możliwości. Spadkobiercy, czyli ojciec i ciotki, mogą w drodze umowy (sprzedaży, zamiany, darowizny) przekazać Pani spadek. Zgodnie bowiem z art. 1059 kodeksu cywilnego spadkobierca, który spadek przyjął, może spadek ten zbyć w całości lub w części. To samo dotyczy zbycia udziału spadkowego. Osoby te mogą także w drodze umowy przenieść na Panią własność udziału w nieruchomości zabudowanej domem.

Porady prawne

Jeśli chce Pani nabyć cały spadek (art. 1059 kc), nie muszą Państwo czekać do wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Należy jednak zdawać sobie sprawę z istnienia pewnego niebezpieczeństwo, dopiero bowiem stwierdzenie nabycia spadku potwierdza kto jest spadkobiercą. Skoro jest Pani jednak członkiem rodziny i zna Pani doskonale sytuację, niebezpieczeństwo to jest prawie żadne. W przypadku zbycia spadku (całego, a nie tylko jednego z przedmiotów) istotne jest, iż nabywca spadku wstępuje w prawa i obowiązki spadkobiercy. Oznacza to m. in. odpowiedzialność za długi spadkowe i możliwość wystąpienia przez Panią do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku.

Może Pani też zawrzeć ze spadkobiercami umowę nabycia (np. darowizny) konkretnego przedmiotu spadkowego, czyli udziału w nieruchomości zabudowanej domem. Konieczna jest do tego zgoda wszystkich spadkobierców. W tym przypadku nie będzie Pani jednak miała legitymacji do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Będą musieli złożyć ten wniosek ojciec i ciotki.

Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku nie będzie dotyczyła spadku po konkubencie babci. Nie ma więc obowiązku wskazywania jako uczestnika postępowania spadkobierców konkubenta. Kiedyś jednak będzie konieczne ustalenie miejsca pobytu spadkobierców konkubenta. Możliwe jest również, że sąd wyznaczy kuratora spadku, dla spadku nie objętego po konkubencie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Spadek dla małoletniej córki - opinia prawna

Spadek dla małoletniej córki - opinia prawna

Stan faktycznyOjciec mojej córki zmarł 30 grudnia 2007 roku. Moja córka (ur. 1993 r.) jest jedyną spadkobierczynią. Spadek nie został odrzucony, więc córka, wg mojego rozeznania, dziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Proszę o opinię dotyczącą najlepszego dla córki (...)

Przedawnienie roszczeń z umowy przedwstępnej – opinia prawna

Przedawnienie roszczeń z umowy przedwstępnej – opinia prawna

Stan faktyczny W 2001 r. zawarłem warunkową przedwstępną umowę kupna domu. Sprzedawca prowadził postępowanie spadkowe, którego efektem miało być nabycie spadku w postaci ww. domu. W przypadku gdyby postępowanie spadkowe nie zakończyło się do końca 2002 r. (i tak rzeczywiście (...)

Czy dziecko dziedziczy po rodzicach z rodziny zastępczej - opinia prawna

Czy dziecko dziedziczy po rodzicach z rodziny zastępczej - opinia prawna

Stan faktyczny Przez 30 lat wychowywałam się w rodzinie zastępczej (rodzina siostry mojej biologicznej matki). Po śmierci mojej mamy/ciotki otrzymałam w spadku po niej prawo do połowy domu, działki itd. jednym słowem do wszystkiego co do niej należało. Przeprowadziłam postępowanie spadkowe (...)

Zachowek od obdarowanego - opinia prawna

Zachowek od obdarowanego - opinia prawna

  Stan faktyczny   Po śmierci mojej matki, jako spadkobierca ustawowy, założyłem w sądzie rejonowym we Wrocławiu sprawę o stwierdzenie nabycia spadku oraz poinformowałem sąd, że spadkiem zarządza bezprawnie wnuk zmarłej, nie dopuszczając do niego spadkobierców ustawowych. (...)

Przyjęcie i odrzucenie spadku w ujęciu obowiązujących przepisów oraz pod rządami znowelizowanej regulacji spadkowej.

Przyjęcie i odrzucenie spadku w ujęciu obowiązujących przepisów oraz pod rządami znowelizowanej regulacji spadkowej.

Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi) - ta rzymska paremia w najpełniejszy sposób wyraża zasadę obowiązującą w dotychczasowym prawie spadkowym, w szczególności w regulacji dotyczącej przyjęcia lub odrzucenia spadku. Przepisy, które nadal obowiązują (...)

Spadkobierca wstępujący w prawa i obowiązki spadkodawcy - opinia prawna

Spadkobierca wstępujący w prawa i obowiązki spadkodawcy - opinia prawna

Stan faktyczny Mój wuj będący właścicielem budynku wynajął go firmie. Niestety kilka tygodni temu zmarł. Dom zapisał w testamencie synowi. Postępowanie spadkowe niestety trwa w Polsce dość długo. Kto może do momentu zakończenia postępowania spadkowego wstąpić w rolę wynajmującego, (...)

Jak przenieść spadek na osobę nie będąca spadkobiercą - opinia prawna

Jak przenieść spadek na osobę nie będąca spadkobiercą - opinia prawna

Stan faktyczny  W 1983 r. zmarł mój dziadek, a w 2001 r. babcia. Babcia przekazała gospodarstwo rolne na Skarb Państwa, ale jak się okazało nie całe. Pozostały udziały w spółkach leśnych 4,20h (dokładniej spółki leśne były zapisane tylko na dziadka). Oboje (...)

Jaką rolę w postępowaniu spadkowym pełni wykonawca testamentu?

Jaką rolę w postępowaniu spadkowym pełni wykonawca testamentu?

  Powoływanie wykonawcy testamentu nie jest w Polsce częstą praktyką, niemniej ustawodawca zdecydował się tę instytucje unormować w przepisach prawa spadkowego. Zasadniczym celem powołania wykonawcy testamentu jest usprawnienie zarządu majątkiem spadkowym do czasu przeprowadzenia działu (...)

Szybsze postępowania spadkowe

Szybsze postępowania spadkowe

Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości przyjęty przez rząd Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Nowe przepisy skracają postępowania spadkowe i zwiększają bezpieczeństwo (...)

Dziedziczenie według nowych reguł w prawie krajowym i unijnym

Dziedziczenie według nowych reguł w prawie krajowym i unijnym

O tym, że spadek nie zawsze związany jest ze wzbogaceniem, ma świadomość coraz więcej osób. Niestety wielu przekonało się na własnej skórze, że zaniedbanie tych kwestii tzw. milczące przyjęcie spadku, powodowało scalenie się odziedziczonych aktywów i pasywów (...)

Co odróżnia postępowanie spadkowe, gdy dziedziczenie obejmuje gospodarstwo rolne?- opinia prawna

Co odróżnia postępowanie spadkowe, gdy dziedziczenie obejmuje gospodarstwo rolne?- opinia prawna

Stan faktyczny Moi rodzice byli właścicielami gospodarstwa rolnego. Matka zmarła w roku 1978, dwa lata później ojciec. Ja (urodzony 1929 r.) aż do 1970 r. mieszkałem z rodzicami, wspólnie z nimi i żoną (żona od 1966 r.) pracując na roli i tworząc z nimi jedno gospodarstwo domowe. Moi (...)

Będą ułatwienia dotyczące postępowania spadkowego za granicą

Będą ułatwienia dotyczące postępowania spadkowego za granicą

We wtorek 9 czerwca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzający instytucji europejskiego prawa spadkowego. Europejskie poświadczenie spadkowe to dokument, który ułatwi polskim obywatelom wykazywanie ich praw do spadku w innych państwach członkowskich UE. Wydawane na podobnych zasadach (...)

Jak szybko ustalić kto jest spadkobiercą?

Jak szybko ustalić kto jest spadkobiercą?

  Potrzeba zmian Rozwiązania przyjęte w nowelizacji ustawy prawo o notariacie, kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego mają osiągnąć dwa zasadnicze cele. Z jednej strony zamierzeniem ustawodawcy było odciążenie, i tak już nadmiernie obciążonych sądów, od spraw, (...)

Skuteczna skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w sprawie postanowienia sądu dotyczącego spadku

Skuteczna skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w sprawie postanowienia sądu dotyczącego spadku

Sąd Najwyższy rozpoznał skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro i uchylił postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach wyłączające z dziedziczenia brata zmarłego. ##baner## Rzekomy jedyny spadkobierca Sprawa dotyczy postanowienia Sądu Rejonowego w Tarnowskich (...)

Rozrządzenia testamentowe na gruncie prawa międzynarodowego

Rozrządzenia testamentowe na gruncie prawa międzynarodowego

Zgodnie z regulacjami obowiązującymi w prawie polskim, tj. przepisu art. 64 ust.  1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. 2011.80.432) spadkodawca w testamencie lub w innym rozrządzeniu na wypadek śmierci może poddać sprawę spadkową swojemu prawu ojczystemu, (...)

Finanse w małżeństwie

Finanse w małżeństwie

Z miłości do rozsądku, czyli „Małżeństwo a finanse”  Decyzja o małżeństwie jest jedną z najtrudniejszych i jednocześnie najważniejszych w życiu każdego człowieka. Myśląc o romantycznym wymiarze formalizacji związku, musimy też pamiętać, że pod względem prawnym (...)

Przedawnienie roszczeń a śmierć dłużnika

Przedawnienie roszczeń a śmierć dłużnika

Co do zasady roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Natomiast jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. ##baner## Czy (...)

Opłaty w postępowaniu nieprocesowym w sprawach z zakresu prawa spadkowego

Opłaty w postępowaniu nieprocesowym w sprawach z zakresu prawa spadkowego

Opłaty w postępowaniu nieprocesowym w sprawach z zakresu prawa spadkowego    Wysokość opłaty stałej Czego dotyczy opłata Uwagi 50 zł  od wniosku o:  stwierdzenie nabycia spadku;  zabezpieczenie spadku;  sporządzenie spisu inwentarza;  odebranie (...)

Dowody własności w trakcie sądowego działu spadku - opinia prawna

Dowody własności w trakcie sądowego działu spadku - opinia prawna

Stan faktyczny Razem z bratem po przeprowadzonej sprawie sądowej nabyliśmy spadek po zmarłym 15 lat temu ojcu. W skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne składające się z 2 działek. Na  jednej z działek (mniejszej) należących do ojca, 30 lat temu wspólnie ze współmałżonkiem (...)

Problemy z OC rolnika...

Problemy z OC rolnika...

Po uchwale Sądu Najwyższego z wniosku Rzecznika Finansowego spadła liczba spraw sporów dotyczących wypłat z OC rolnika za szkody wyrządzone przez psy. Nowym problemem są odmowy pokrycia szkód wyrządzonych na działce sąsiada w czasie oprysków. Ubezpieczyciele nie chcą też (...)

Co sąd bada w sprawie o wydanie zaświadczenia wykonawcy testamentu

Co sąd bada w sprawie o wydanie zaświadczenia wykonawcy testamentu

Wnioskodawca domagał się wydania mu zaświadczenia o powołaniu go na wykonawcę testamentu. Sąd Rejonowy odmówił wnioskowi, bowiem toczyło się postępowanie o stwierdzenia nabycia spadku, w trakcie którego zakwestionowana została ważność testamentu. Wnioskodawca zażalił się (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Postępowanie spadkowe

Postępowanie spadkowe

Proszę o wyjaśnienie kwestii postępowania spadkowego i dziedziczenia ustawowego w następującym przypadku, dom z działką jest własnością obojga rodziców, między którymi istniała wspólność (...)

Postępowanie spadkowe

Postępowanie spadkowe

Mój problem wygląda następująco. Mam samochód. W dowodzie rejestracyjnym jest wpisany mój ojciec jako współwłaściciel. Problem w tym, że ojciec zmarł 6 lat temu. Nie zwracałem uwagi na ten (...)

Stwierdzenie nabycia spadku po dwóch spadkodawcach

Stwierdzenie nabycia spadku po dwóch spadkodawcach

W 2003 r. złożyłam wniosek o dziedzicznie ustawowe po ojcu. Jako spadkobierców wskazałam matkę, siebie i siostrę. Postępowanie spadkowe nie zostało zakończone. Siostra przedstawiła w sądzie, (...)

Przedawnienie podatku spadkowego

Przedawnienie podatku spadkowego

Zmarły w 2006 r. ojciec pozostawił w spadku żonie i dwójce pełnoletnich dzieci dom mieszkalny o pow. 140,75m2 z tym, że w KW prowadzonej dla nieruchomości widnieje zapis, że dom mieszkalny wraz (...)

Postępowanie spadkowe

Postępowanie spadkowe

Chciałbym wrócić do poprzednio zadanego pytania. Opis stanu faktycznego był następujący: \"Maria H. złożyła w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po swojej ciotecznej siostrze. Kuzynka (...)

Postępowanie spadkowe

Postępowanie spadkowe

Maria H. złożyła w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po swojej ciotecznej siostrze. Kuzynka zmarła jako wdowa nieposiadająca rodzeństwa. Jej rodzice i dziadkowie ze strony ojca również (...)

Przyspieszenie podjęcia zawieszonego postępowania

Przyspieszenie podjęcia zawieszonego postępowania

W 2005 r. mąż założył sprawę w Sądzie Rejonowym w sprawie spadkowej po śmierci (zabójstwo żony i dwóch córeczek). Sąd Rejonowy zawiesił rozpatrzenie sprawy do czasu rozpatrzenia sprawy o (...)

Współwłasność a postępowanie spadkowe

Współwłasność a postępowanie spadkowe

Między mną a moim dziadkiem istnieje współwłasność na samochód osobowy fiat 126 p od 19.10.2005 r., tzn. dziadek właściciel a ja jako współwłaściciel. We wrześniu tego roku dziadek umarł. (...)

Postępowanie spadkowe a testament

Postępowanie spadkowe a testament

Spadkodawca pozostawił testament. Czy postępowanie spadkowe jest w takiej sytuacji obowiązkowe? Kto rozpoczyna postępowanie spadkowe? Czy postępowanie spadkowe pociąga jakieś koszty i kto je ponosi? (...)

Zmiana postanowienia o nabyciu spadku

Zmiana postanowienia o nabyciu spadku

Na początku lat dziewięćdziesiątych zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe na podstawie testamentu notarialnego. Na zawiadomieniu spadkobiercy ustawowego podrobiono podpis odbierającego zawiadomienie (...)

Zniesienie współwłasności a sprawy spadkowe

Zniesienie współwłasności a sprawy spadkowe

Jestem jednym z 8 współwłaścicieli nieruchomości. W KW jest ujawnionych 6 żyjących, jeden zmarły (a następcy nie chcą podjąć spraw sądowych o nabycie spadku), a jeden - nieujawniony, żyjący (...)

Sprzedaż majątku osobistego małżonka

Sprzedaż majątku osobistego małżonka

Prawie 40 lat temu - moja mama będącą w tym czasie w związku małżeńskim otrzymała od swego ojca pieniądze na zakup działki i budowę domu z zastrzeżeniem, że ta darowizna jest tylko dla niej. (...)

Postępowanie spadkowe po babci

Postępowanie spadkowe po babci

Muszę przeprowadzić postępowanie spadkowe po babci. Babcia zmarła w 1960 r. Była właścicielką części gospodarstwa rolnego. Mieszkała z nią jej córka, która korzystając z ustawy rolnej z (...)

Zaległe postępowanie spadkowe

Zaległe postępowanie spadkowe

Spadkodawca zmarł w 2001 r., zostawił testament, w którym na spadkobiercę wyznaczył syna. Oprócz niego jest jeszcze córka. Postępowanie spadkowe zostało przeprowadzone, ale w Urzędzie Skarbowym (...)

Firma windykacyjna a postępowanie spadkowe

Firma windykacyjna a postępowanie spadkowe

Mąż zmarł. W bankach długi. Każda firma windykacyjna została powiadomiona. Chcą teraz przesłania aktu zgonu męża . Czy wysłać firmie ten akt zgonu męża? Najprawdopodobniej w przypadku, gdy (...)

FORUM PRAWNE

postępowanie spadkowe

postępowanie spadkowe Witam mam pytanie właśnie zakończyło się postępowanie spadkowe po moim ojcu i babci mam już pismo z sadu i chciałam skompletować dokumenty do urzędu skarbowego niestety (...)

postępowanie spadkowe

postępowanie spadkowe JA I MOJE RODZEŃSTWO DZIEDZICZYMY USTAWOWO PO MATCE MIESZKANIE. MOJE RODZEŃSTWO CHCE SIĘ ZRZEC NA MNIE . JA Z KOLEJI CHCE TO MIESZKANIE PODAROWAC WNUKOWI . CZY RODZEŃSTWO JEŚLI (...)

przerwanie zasiedzenia / art. 123 kc - post. spadkowe vs dział spadku

przerwanie zasiedzenia / art. 123 kc - post. spadkowe vs dział spadku Czy przerwanie zasiedzenia nieruchomości prowadzonego przez jednego ze spadkobierców następuje gdy w międzyczasie (chodzi o okres (...)

Meldunek a postępowanie spadkowe

Meldunek a postępowanie spadkowe Witam Sytuacja jest następująca - mieszkam w domu razem z rodzicami, właścicielami domu jest ojciec i matka, ojciec umiera, nie zostaje przeprowadzone postępowanie (...)

Postępowanie spadkowe- problem z siostrą.

Postępowanie spadkowe- problem z siostrą. Rok temu zmarł mój teść, a teraz siostra mojego męża wszczęła postępowanie spadkowe. Oprócz niej mój mąż ma jeszcze dwóch braci. Ona jest ze wszystkimi (...)

Urząd Gminy a postępowanie spadkowe

Urząd Gminy a postępowanie spadkowe Dzień dobry. Czy może ktoś mi udzielić odpowiedzi lub chociaż naprowadzić na właściwą ścieżkę w sprawie, która wytoczył przeciwko mojej rodzinie UG? Zaczęło (...)

Rejestracja samochodu spadkowego

Rejestracja samochodu spadkowego Czy da sie zarejestrować auto będące częścią spadku bez postępowania spadkowego lub przeprowadzić postępowanie nie na cały spadek ale tylko na jego część (auto)? (byrek) (...)

Postępowanie spadkowe, testament

Postępowanie spadkowe, testament Witam. Jestem wnuczką, jedyną spadkobierczynią mojego dziadka wskazaną przez niego w testamencie. Dziadek posiada troje dorosłych dzieci. Dziadek wraz z babcia byli (...)

Zawieszone postępowanie spadkowe

Zawieszone postępowanie spadkowe Dostałam w spadku mieszkanie, które w przyszłości chce sprzedać, ponieważ mieszkam za granicą. Otrzymałam je w testamencie notarialnym po cioci (siostra mojej (...)

ile trwa postępowanie spadkowe?

ile trwa postępowanie spadkowe? Witam, chciałam zapytać o taką kwestię. Otóż moja mama będzie przeprowadzać sprawę spadkową po moim ojcu i stąd moje pytanie: ile taka sprawa trwa i gdzie ją (...)

Postępowanie spadkowe - lokata w banku

Postępowanie spadkowe - lokata w banku Witam. Niedawno zmarł mój mąż. W małżeństwie istniała wspólność majątkowa. Mąż ma dzieci z poprzedniego związku. Małżeństwem jesteśmy od dłuższego (...)

Porady prawne