Powstawanie nowej działki

Pytanie:

"W jaki sposób powstaje nowa działka?"

Odpowiedź prawnika: Powstawanie nowej działki

Nowa działka może w szczególności powstać poprzez podział nieruchomości. Zgodnie z § 9. ust. 5. Rozporządzenia w razie podziału nieruchomości, nowo powstałe działki ewidencyjne oznacza się numerami w postaci ułamka q/p, w którym q jest liczbą naturalną oznaczającą numer działki ewidencyjnej pierwotnej podlegającej podziałowi, zaś p jest najmniejszą liczbą naturalną umożliwiającą wyróżnienie każdej nowej działki ewidencyjnej.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika