Powtórny bieg terminu gwarancji

Pytanie:

Czy jeżeli termin gwarancji jest określony nie kalendarzowo, ale poprzez wskazanie zakresu używania rzeczy - samochodu (przebieg 20 tys. km), to dokonanie istotnej naprawy (remont silnika) w trakcie trwania gwarancji powoduje bieg tego terminu na nowo (następne 20 tys. km)? Czy biegnie on dla całej maszyny, czy tylko dla części wymienionej (silnik)?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.11.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Powtórny bieg terminu gwarancji

Art. 581 kodeksu cywilnego przewiduje, iż jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis ten stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego na skutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać. Decydującym elementem tej sprawy będzie treść dokumentu gwarancji. Jeżeli producent udzielił gwarancji na całą rzecz (samochód) do momentu uzyskania określonego przebiegu kilometrów, a naprawa dotyczyła jedynie części samochodu (silnika) i skutkowała jego wymianą, wówczas bieg na nowo terminu gawarancji dotyczył będzie jedynie części rzeczy (silnika). Ochrona gwarancyjna rozciągnie się zatem na kolejne 20 tys. km przebiegu, ale tylko w odniesieniu do silnika. Ma to taki skutek, iż termin gwarancji dotyczący reszty samochodu upłynie szybciej, aniżeli okres gwarancyjny silnika. W wypadku natomiast naprawy silnika (nie zaś jego wymiany), wydaje się, iż bieg terminu gwarancji rozpocznie się na nowo w odniesieniu do całej rzeczy (samochodu) - ustawodawca wprowadził bowiem skutek w postaci biegu na nowo tego terminu w odniesieniu do cześci rzeczy tylko w wypadku wymiany tej części. Ważna rzecz dotyczy przesłanki "istotnego charakteru" naprawy. Również w tym zakresie należy zwrócić uwagę na treść dokumentu gwarancji, który może określać zakres istotnych napraw przedmiotu gwarancji. Wydaje się jednak, w odniesieniu do samochodów, iż remont silnika należy do istotnych napraw rzeczy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: