Pozycja prawna komandytariusza spółki komandytowej

Pytanie:

"Jak wygląda pozycja prawna komandytariusza spółki komandytowej? "

Odpowiedź prawnika: Pozycja prawna komandytariusza spółki komandytowej

Pozycja komandytariusza jest wyraźnie odmienna od komplementariusza – jego odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest ograniczona do sumy komandytowej i jest on wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki; ponadto komandytariusz jest wspólnikiem pasywnym, co do zasady nieprowadzącym spraw spółki i niereprezentującym jej (Rodzynkiewicz Mateusz Najnowsze wydanie: Kodeks spółek handlowych. Komentarz Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie III) ss. 1344).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika