Praca w porze nocnej opiekującej się dzieckiem

Pytanie:

Czy kobiecie która wróciła do pracy po urlopie macierzyńskim i korzysta z przerwy na karmienie przysługuje prawo do pracy na jedną zmianę? Jak w świetle prawa jest interpretowane określenie "pora nocna" w godzinach od – do?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.5.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Praca w porze nocnej opiekującej się dzieckiem

Zgodnie z art. art. 178 kodeksu pracy pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, ani w systemie przerywanego czasu pracy, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

Zgodnie z kodeksem pracy, pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00. O tym, które będą to dokładnie godziny (np. czy pracą w nocy jest praca pomiędzy 21.00 a 5.00 czy też 23.00 a 7.00) decydować będą postanowienia regulaminu lub układu zbiorowego pracy. Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalania regulaminu pracy i nie jest objęty układem zbiorowym pracy określającym porę nocną, to porę nocną ustala sam, powiadamiając o tym pracownika na piśmie. Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne