Prawne ograniczenia w zakresie gier hazardowych

Pytanie:

"Czy państwa członkowskie unii europejskiej mogą wprowadzać na swoim terytorium prawne ograniczenia w zakresie gier hazardowych? "

Odpowiedź prawnika: Prawne ograniczenia w zakresie gier hazardowych

Warto również zwrócić uwagę, że zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 8 września 2009 r. państwa członkowskie korzystają ze swobody w ustalaniu celów ich polityki w dziedzinie gier losowych i w razie potrzeby szczegółowego
określenia poziomu ochrony, do którego dążą.
Tym samym Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że państwa członkowskie mogą swobodnie wprowadzać na swoim terytorium prawne ograniczenia w zakresie gier hazardowych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika