Prawo do odprawy rentowej lub emerytalnej

Pytanie:

Zatrudniłam pracownika (na okres 5 miesięcy od lutego 2008r.), któremu brakuje 10 miesięcy do osiągnięcia wieku 60 lat. Jest rencistą. W świadectwach pracy z poprzedniego zakładu nie ma wzmianki o wypłaceniu odprawy pracownikowi z tytułu przejścia na rentę. Pracownik pracuje u mnie do 30 czerwca 2008 r. Pracownik będzie po skończeniu zatrudnienia w mojej firmie będzie się ubiegał o emeryturę. Pracownik kończy 60 lat w listopadzie tego roku. Czy jestem zobowiązana po zakończeniu zatrudnienia do wypłacenia odprawy rentowej pracownikowi?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.2.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prawo do odprawy rentowej lub emerytalnej

Obowiązek pracodawcy wypłaty pracownikowi odprawy rentowej lub emerytalnej powstaje w momencie rozwiązania stosunku do pracy, kiedy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z przejściem pracownika na rentę lub emeryturę. Jeżeli pracownik nabędzie prawo do emerytury w listopadzie tego roku, a umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu w czerwcu tego roku, to pracownikowi nie przysługuje prawo do odprawy emerytalnej.

Pracownikowi przysługuje prawo do odprawy rentowej lub emerytalnej tylko raz. Jeżeli więc odprawę wypłacił juz pracodawca wcześniej zatrudniający pracownika, to kolejny pracodawca nie ma obowiązku wypłacania tej odprawy w razie nabycia prawa do emerytury. Wzmiankę o wypłaceniu odprawy rentowej lub emerytalnej umieszcza się w świadectwie pracy.

Porady prawne

Jeżeli jednak pracownik ma prawo do świadczeń rentowych, których aktualnie nie pobiera w związku ze świadczeniem pracy w ramach umowy o pracę, to z chwilą zakończenia stosunku pracy i rozpoczęcia pobierania świadczeń rentowych pracownikowi przysługuje prawo do odprawy rentowej (jeżeli nie wypłacił jej już poprzedni pracodawca). Pogląd taki wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 marca 1994 r. sygn. akt I PZP 4/94. Nie przysługuje natomiast pracownikowi prawo do odprawy rentowej jeżeli w czasie kiedy pracownik świadczył pracę pobierał jednocześnie świadczenia rentowe.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne