Prawo do renty socjalnej

Pytanie:

Komu, zgodnie z ustawą o rencie socjalnej, przysługuje prawo do renty socjalnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prawo do renty socjalnej

Zgodnie z art. 2 ustawy o rencie socjalnej Prawo do renty socjalnej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Warunki przyznania renty socjalnej wskazane zostały w art. 4 ustawy o rencie socjalnej, zgodnie z którym renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
1.    przed ukończeniem 18. roku życia;
2.    w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia;
3.    w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: