Prawo do zasiłku macierzyńskiego a zmiana pracy

Pytanie:

Czy kobieta będąc na urlopie macierzyńskim i pobierając z tego tytułu zasiłek może zmienić pracodawcę bez utraty prawa do zasiłku macierzyńskiego?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.6.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prawo do zasiłku macierzyńskiego a zmiana pracy

Kobieta pozostająca w stosunku zatrudnienia, która w związku z urodzeniem dziecka i koniecznością sprawowania nad nim opieki korzysta z urlopu macierzyńskiego, ma także prawo do otrzymywania świadczenia z ubezpieczenia chorobowego - zasiłku macierzyńskiego. Przebywając na urlopie macierzyńskim kobieta w dalszym ciągu posiada status pracownika, a więc nie ma żadnych przeszkód, aby w tym czasie zmieniła pracodawcę, nie tracąc przez to prawa do zasiłku macierzyńskiego. Okres w którym taki zasiłek przysługuje zależy bowiem od długości urlopu macierzyńskiego konkretnej osoby.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne