Prawo wglądu do ksiąg wieczystych - jawność ksiąg

Pytanie:

Jakie przepisy warunkują uzyskiwanie danych z ksiąg wieczystych? Czy każdy ma prawo uzyskać informacje zawarte w księdze, czy są one udzielane tylko właścicielowi nieruchomości? Kto może uzyskać wypis z księgi wieczystej?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.4.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prawo wglądu do ksiąg wieczystych - jawność ksiąg

Jedną z zasad rządzących księgami wieczystymi jest zasada jawności. Wszystkie kwestie związane z księgami wieczystymi regulowane są ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 124 poz. 1361 ze zmianami). Art. 2 tej ustawy stanowi, iż księgi wieczyste są jawne. Oznacza to, że osoby trzecie mają ogólny dostęp w celu zbadania stanu prawnego nieruchomości. Toteż wgląd do ksiąg wieczystych jest możliwy bez ograniczeń, natomiast odpisy ksiąg wieczystych według ostatniego stanu wpisów wydaje się na żądanie osób zainteresowanych lub na żądanie sądu, prokuratora, notariusza oraz organu rządowej administracji ogólnej i zarządu gminy. Nie może być tak, iż wypis z księgi wieczystej mógłby uzyskać tylko właściciel nieruchomości, gdyż przeznaczeniem ksiąg wieczystych jest ujawnienie stanu prawnego nieruchomośći przede wszystkim przed osobami trzecimi.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne