Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

Pytanie:

Czy Prezydent RP dysponuje możliwościami sprawowania władzy nad siłami zbrojnymi RP? Czy ma wpływ na działania prawne związane z siłami zbrojnymi RP? Czy jest osobą odpowiedzialną Konstytucyjnie i prawnie za Siły Zbrojne RP? Czy Prezydentowi RP można wytoczyć sprawę karną lub cywilną za niedopatrzenie obowiązków służbowych, jak i za zatajanie przestępstwa ściganego z mocy prawa, a o którym to przestępstwie Prezydent RP został skutecznie poinformowany?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

Zgodnie z Art. 134 Konstytucji RP Prezydent Rzeczypospolitej jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W czasie pokoju Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej. Prezydent Rzeczypospolitej mianuje Szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych na czas określony. Na czas wojny Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, mianuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych. W tym samym trybie może on Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych odwołać. Ponadto zgodnie z art. 5 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, jako zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności: - na wniosek Ministra Obrony Narodowej określa główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich przygotowania do obrony Państwa, - na wniosek ministra właściwego do spraw obrony narodowej mianuje i zwalnia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz dowódców okręgów wojskowych i rodzajów Sił Zbrojnych. Zgodnie z art. 145 Konstytucji Prezydent Rzeczypospolitej za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Postawienie Prezydenta Rzeczypospolitej w stan oskarżenia może nastąpić uchwałą Zgromadzenia Narodowego, podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego na wniosek co najmniej 140 członków Zgromadzenia Narodowego. Z dniem podjęcia uchwały o postawieniu Prezydenta Rzeczypospolitej w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu sprawowanie urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej ulega zawieszeniu. Zgodnie z Art. 4 ustawy o trybunale stanu prawo postawienia Prezydenta w stan oskarżenia przysługuje wyłącznie Zgromadzeniu Narodowemu.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Tarcza antyrakietowa. Prezydent podpisał ustawę

Tarcza antyrakietowa. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Bronisław Komorowski na posterunku radiolokacyjnym dalekiego zasięgu w Szypliszkach podpisał nowelizację ustawy o modernizacji technicznej i finansowaniu Sił Zbrojnych gwarantującą finansowanie programu obrony przeciwrakietowej. Prezydent wskazywał, że chciał, aby podpisanie nowelizacji ustawy odbyło się w takim miejscu, z którego najlepiej widać problemy obronności kraju, (...)

Zwiększenie poziomu finansowania wydatków obronnych

Zwiększenie poziomu finansowania wydatków obronnych

Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych zakłada zmianę sposobu obliczania udziału wydatków obronnych w PKB i ich wzrost. Wydatki na obronność mają w 2018 r. wynieść co najmniej 2% PKB, w roku 2020 wrosnąć do 2,1% PKB, a docelowo - do minimum (...)

Od nowego roku podwyżki dla żołnierzy zawodowych

Od nowego roku podwyżki dla żołnierzy zawodowych

Prezydent RP – Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda podpisał rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych, przygotowane z inicjatywy Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej.   Jakie podwyżki przewidziano? Mnożnik kwoty bazowej wzrośnie z poziomu 3,63 do 3,81. Dzięki temu od przyszłego (...)

Obchody Święta Wojska Polskiego

Obchody Święta Wojska Polskiego

Z okazji Święta Wojska Polskiego oraz 88. rocznicy Bitwy Warszawskiej, w dniu 15 sierpnia odbędą się następujące uroczystości: WARSZAWA15 sierpnia (piątek)godz. 9.00 - msza święta w Katedrze Polowej WP  (ul. Długa 13/15), którą celebrować będzie Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz Płoskigodz. 10.30 - wręczenie aktów mianowań i odznaczeń przez Prezydenta RPgodz. (...)

Podpisanie umowy dotyczącej rozmieszczenia na terytorium RP rakiet przechwytujących oraz przyjęcie polsko-amerykańskiej deklaracji o współpracy strategicznej

Podpisanie umowy dotyczącej rozmieszczenia na terytorium RP rakiet przechwytujących oraz przyjęcie polsko-amerykańskiej deklaracji o współpracy strategicznej

W dniu 20 sierpnia 2008 r. w Warszawie Minister Spraw Zagranicznych pan Radosław Sikorski oraz Sekretarz Stanu USA pani Condoleezza Rice podpisali Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych dotyczącą rozmieszenia na terytorium RP antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących oraz przyjęli Deklarację w sprawie współpracy strategicznej między (...)

Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

Polska jest gospodarzem 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP24). Polska przewodniczy Konferencji po raz czwarty, a po raz trzeci gości to wydarzenie. Poprzednie konferencje to COP14 w 2008 r. w Poznaniu i COP19 w 2013 r. w Warszawie. Konferencja potrwa do 14 grudnia 2018 r. Premier Mateusz Morawiecki na Szczycie Klimatycznym (...)

Prezydencka wersja reformy sądownictwa

Prezydencka wersja reformy sądownictwa

Prezydent przedstawił projekt ustawy o Sądzie Najwyższym  Prezydencki projekt nowej ustawy o Sądzie Najwyższym jest przedstawiany w roku, w którym Sąd Najwyższy obchodzi stulecie swojego istnienia. To dobry moment, aby zaproponować zreformowaną strukturę organizacyjną oraz zakres kompetencji Sądu Najwyższego. Pozwoli to  lepiej realizować wyznaczone Sądowi Najwyższemu, (...)

Prezydent Francji w PE o francuskim przewodnictwie, klimacie, Lizbonie, uczciwości i zaufaniu

Prezydent Francji w PE o francuskim przewodnictwie, klimacie, Lizbonie, uczciwości i zaufaniu

"Ja chciałem zmienić Europę, ale to Europa zmieniła mnie", tymi słowami prezydent Francji Nicolas Sarkozy zakończył wystąpienie w Parlamencie w Strasburgu, podsumowujące półrocze prezydencji francuskiej i sukces, jakim było porozumienie państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego nad pakietem legislacyjnym w sprawie zmian klimatycznych. Prezydent Nicolas Sarkozy podsumowując (...)

Zmiana zagospodarowania przestrzennego a decyzja o rencie planistycznej - opinia prawna

Zmiana zagospodarowania przestrzennego a decyzja o rencie planistycznej - opinia prawna

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe (PPU) od 1993 roku posiadało dwie działki na prawach wieczystego użytkowania. Uchwałą z dnia listopada 2001 roku radni na wniosek PPH dokonali zmiany planu zagospodarowania przestrzennego z funkcji usług podstawowych na funkcję mieszkalną, usługową, handlową, administracyjną. Jedna z działek została sprzedana w lipcu 2002 roku, a więc przed upływem (...)

Jaka będzie nowa konstytucja?

Jaka będzie nowa konstytucja?

Obywatele mają zdecydować o kształcie przyszłej konstytucji Kancelaria prezydenta planuje co najmniej 16 otwartych spotkań dotyczących referendum konsultacyjnego ws. konstytucji. "Chcemy, żeby około 10 pytań w referendum dotyczącym konstytucji to były pytania, które stanowić będą efekt pogłębionej rozmowy z Polakami" - podkreślił wiceszef Kancelarii Prezydenta RP i pełnomocnik (...)

Przywileje posłów. Co mają za darmo?

Przywileje posłów. Co mają za darmo?

Bilety na samolot, pociąg i autobus. Do tego noclegi w hotelu oraz dopłaty do wynajęcia mieszkania i tanie pożyczki. Co jeszcze? Dziś odbędzie się pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu nowej kadencji. Parlamentarzyści to nieliczna grupa społeczna, która cieszy się licznymi przywilejami. Podstawą jest immunitet, który – zgodnie z konstytucją – od dnia ogłoszenia (...)

Immunitet sędziego uchylony za zbrodnie komunistyczne

Immunitet sędziego uchylony za zbrodnie komunistyczne

Immunitet sędziego, który w okresie stanu wojennego orzekał w SN, został prawomocnie uchylony w Izbie Dyscyplinarnej SN. Uchwała Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej  Uchwałą z dnia 8 lipca 2021 r. (sygn. akt II DIZ 2/21) Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej utrzymał w mocy uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 29 sierpnia 2019 r. (sygn. akt I DO 29/19) zezwalającą na pociągniecie (...)

Sędziowski immunitet pod ostrzałem

Sędziowski immunitet pod ostrzałem

Sędziowie nie chcą zmian w immunitetach, bo boją się o niezawisłość. Minister sprawiedliwości uważa, że mają zbyt daleko idącą ochronę. Rzeczywiście, na tle innych krajów immunitet polskich sędziów jest bardzo szeroki (...)W Hiszpanii sędziowie orzekający korzystają z immunitetu w sprawach karnych. Mogą być aresztowani wyłącznie na polecenie odpowiedniej władzy sądowej lub (...)

Immunitety sędziów i prokuratorów uchylane w trybie 24-godzinnym

Immunitety sędziów i prokuratorów uchylane w trybie 24-godzinnym

Izba Dyscyplinarna już trzy razy stosowała procedurę zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego lub prokuratora ujętego na gorącym uczynku, kiedy to przepisy wymagają podjęcia decyzji w ciągu 24 godzin. ##baner## Podstawa prawna orzekania w tym trybie Tego rodzaju postępowania są w Sądzie Najwyższym rozwiązaniem zupełnie nowym, pojawiły się wraz ze zmianami (...)

Art. 540 § 3 k.p.k. nie daje podstaw do wznowienia postępowania immunitetowego

Art. 540 § 3 k.p.k. nie daje podstaw do wznowienia postępowania immunitetowego

Co orzekł Sąd Najwyższy? Wniosek prokuratora o wznowienie postępowania zakończonego uchwałą zezwalającą na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej jest niedopuszczalny, gdyż nie dotyczy postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem rozstrzygającym o odpowiedzialności karnej. Postanowienie uchylające immunitet tymczasem nie rozstrzyga o winie, a jedynie stwierdza, że istnieją (...)

Zasady pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium określa zasady pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady ich przemieszczania się przez to terytorium. Chodzi przy tym o: żołnierzy wojsk obcych (tzn. żołnierzy należących do lądowych, morskich (...)

Ustawa o obronie Ojczyzny w przygotowaniach

Ustawa o obronie Ojczyzny w przygotowaniach

Wzmocnienie Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej ustawą We wtorek, 26 października w Warszawie wicepremier Jarosław Kaczyński, przewodniczący Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych oraz Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej przedstawili założenia projektu nowej ustawy o obronie Ojczyzny. - „To jest dokument spójny, który (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Świadczenie rzeczowe na rzecz obrony

Świadczenie rzeczowe na rzecz obrony

Dostałem pismo o wszczęciu postępowania administracyjnego przez wójta na wniosek jednostki WKU. Chodzi o wykonanie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w przypadku ogłoszenia mobilizacji i w czasie (...)

Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

17 czerwca 2004 została uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ile czasu ma Prezydent na podpisanie zmian? Co oznacza "vacatio legis"? Jakie konsekwencje niesie za sobą (...)

Termin nadania obywatelstwa

Termin nadania obywatelstwa

We wrześniu 2005 żona moja złożyła wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego. Na zapytanie moje czy pośredniczących urzędów oraz Prezydenta RP nie dotyczą Konstytucja oraz przepisy Kodeksu Postępowania (...)

Darowizna ruchomości gminnej

Darowizna ruchomości gminnej

Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy darowizny. Czy Prezydent Miasta (...)

Zażalenie na brak odpowiedzi na wniosek do studium

Zażalenie na brak odpowiedzi na wniosek do studium

Prezydent Miasta ogłosił w prasie lokalnej o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium (art. 11 upzp). Na składanie wniosków do projektu studium wyznaczono 21 dni roboczych. Wniosek (...)

Rodzaje immunitetów

Rodzaje immunitetów

Na czym polega różnica między immunitetem przysługującym prokuratorowi, sędziemu, adwokatowi? Czy notariusz ma przywilej w postaci immunitetu? Immunitety sędziowski i prokuratorski (odpowiednio (...)

Zatrzymanie osób chronionych immunitetem

Zatrzymanie osób chronionych immunitetem

W jakich warunkach istniej możliwość zatrzymania osób dysponujących immunitetem? Autorowi pytania chodzi zapewne o tzw. immunitet formalny (procesowy), który nie wyłącza odpowiedzialności karnej, (...)

Stwierdzenie sfałszowania dowodu

Stwierdzenie sfałszowania dowodu

W postępowaniu administracyjnym wydano decyzję na podstawie podrobionej mapy do celów projektowych. Postępowanie wznowieniowe wymaga, aby sfałszowanie dowodu stwierdzone było przez sąd, albo inny (...)

Znieważenie strony w piśmie procesowym

Znieważenie strony w piśmie procesowym

Adwokat strony przeciwnej w sprawie o zapłatę w piśmie procesowym znieważył mnie i pomówił o czyny naganne sprzeczne z prawem. Sąd w czasie rozprawy jawnej odczytał to pismo. Zwróciłem się (...)

Tytuł prawny do zajmowanej kwatery wojskowej

Tytuł prawny do zajmowanej kwatery wojskowej

Zamieszkuję wraz z pełnoletnim synem w mieszkaniu kwaterunkowym będącym w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej . Lokal zajmuję jako wdowa po wojskowym otrzymując rentę rodzinną po zmarłym (...)

Używanie wizerunku godła i herbu

Używanie wizerunku godła i herbu

Jakie są warunki używania herbu miasta lub godła państwowego w publikacji papierowej lub na stronie internetowej? Odnośnie używania herbu miasta, prosimy o zapoznanie się z odpowiedzią z dnia 05.11.2001 (...)

Kompetencje do składania wniosku o ukaranie

Kompetencje do składania wniosku o ukaranie

Funkcjonariusze Straży Granicznej mają ograniczony zakres co do nakładania grzywien w formie mandatu karnego i mogą karać tylko za wykroczenia wymienione w rozporządzeniu MSWiA z dnia 1 sierpnia (...)

FORUM PRAWNE

Czy to jest normą Sądów

Czy to jest normą Sądów Czy czas trwania sprawy cywilnej , wyoszący ponad 10-lat jest normą sądów ? Zwłaszcza iż winę strony pozwanej udowodniono bezspornie ? O czym świadczy fakt zamieszczenia (...)

Obecne niewolnictwo

Obecne niewolnictwo Mam taka zagwostkę - właśnei czytałem sobei post o bezpaństwowcach - temat mnei o tyle interesuje, że sam kiedyś jakośchciałem tak pokombinowac.. usiałdłem sobie przedkompem (...)

dłlużnicy alimentacyjni brońmy się

dłlużnicy alimentacyjni brońmy się Polacy występuje po raz pierwszy i nie ostatni na forum w imieniu swoim i nie tylko ale także w nasze wspólnej sprawie to się tyczy dłużników alimentacyjnych (...)

Dyrektor miejskiej placówki zwolniony bezprawnie

Dyrektor miejskiej placówki zwolniony bezprawnie Witam. Ostatnio w mojej miejscowości głośno o pewnej sprawie. Artykuł z lokalnej strony internetowej:. Szesnaście miesięcy od odwołania Mirosława (...)

Droższe kary za brak biletów w Krakowie 2012!!

Droższe kary za brak biletów w Krakowie 2012!! Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, ma zamiar wprowadzić zmiany dotyczące kar za brak biletów. Mandaty mają się zwiększyć kwotowo, ze 150zł (...)

Kazus

Kazus Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu kazusów... Kazus I 14 sierpnia 2013r. weszła w życie nowelizacja ustawy o samorządzie powiatowym. Jeden z jej przepisów brzmiał: 1. (...)

czy notariusz ma immunitet?

czy notariusz ma immunitet? czy notariusz ma immunitet?

Macierewicz bez immunitetu!!

Macierewicz bez immunitetu!! Prokuratura chce uchylić immunitet posła PiS Antoniego Macierewicza, wszystko przez raport weryfikacji WSI. Macierewicz zdaniem prokuratury dopuścił się zarzutu niedopełnienia (...)

ustawa samorządowa przygotowywana przez Prezydenta

ustawa samorządowa przygotowywana przez Prezydenta Jeśli sie tak stanie to jest to gest w strone prezydentów miast, będą senatorami i staną się praktycznie nieodwołalni. pytanie czy to nie wynik (...)

Macierewiczowi grozi 8 lat więzienia

Macierewiczowi grozi 8 lat więzienia Prokurator generalny bada wniosek o uchylenie immunitetu posła PiS. Kara o ile Macierewicz zostanie skazany może wynosić nawet 8 lat więzienia!! Śledztwo rozpoczęło (...)

Zachowanie sedziego

Zachowanie sedziego Byłam swiadkiem na sprawie karnej, jeszcze przed rozpoczeciem przesłuchań sedzina(b.młoda) zachowywała się bardzo arogancko w stosunku do świadków (9 osób) co zrobić? (kalibrodka) (...)

MIESZKANIE WOJSKOWE A ROZWÓD

MIESZKANIE WOJSKOWE A ROZWÓD Według ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP byłej małżonce rozwiedzionej z żołnierzem zawodowym przysługuje lokal zamienny (tzw. rozkwaterowanie). Chciałabym (...)

kto jest najwyższym zwiesznikiem sił zbrojnych rzeczpospolitej polski?

kto jest najwyższym zwiesznikiem sił zbrojnych rzeczpospolitej polski? kto jest najwyższym zwiesznikiem sił zbrojnych rzeczpospolitej polski?

Mieszkanie służbowe (wojskowe) a rozwód i zamieszkanie byłej małżonki

Mieszkanie służbowe (wojskowe) a rozwód i zamieszkanie byłej małżonki Witam Zacznę może od początku. Mieszkanie służbowe otrzymałem decyzją WAM w 1994 roku jako główny najemca, w decyzji (...)

wykup mieszkania od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

wykup mieszkania od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Witam Mam pytanie odnośnie wykupu mieszkania od wojska (WAM).Moja mama jest po rozwodzie z tatą (żołnierzem)od 1985 roku ma przydział kwatery (...)

Porady prawne