Prośba o przedłużenie terminu sądowego

Pytanie:

Dnia 13.12.2003 odebrałem pismo z sądu tj. wezwanie do stawienia się w sprawie spadkowej. Nadto dopisane jest na tym wezwaniu iż sąd zobowiązuje mnie do złożenia w terminie tygodniowym oświadczenia czy uznaje testament za ważny a jeżeli nie to jakie stawiam zarzuty przeciwko ważności testamentu pod rygorem uznania że testament uznaje za ważny. Ponadto poinformowano mnie że 24.11.2003 sąd dokonał otwarcia i ogłoszenia testamentu. Proszę o odpowiedź w jaki skuteczny sposób mogę się postarać o przedłużenie tego tygodniowego terminu? Czy wystarczy moja prośba bez uzasadnienia? Czy uzasadnienie w postaci: potrzebuję więcej czasu na ewentualne wniesienie zarzutów, będzie wystarczające, skuteczne?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.12.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prośba o przedłużenie terminu sądowego

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje możliwość przedłużenia terminów wyznaczanych przez sąd lub przewodniczącego wydziału. Konieczne jest jednak do tego złożenie wniosku do sądu przed upływem wyznaczonego terminu. Ponadto przedłużenie terminu dopuszczalne jest jednak wyłącznie z ważnej przyczyny. W związku z tym złożenie samego wniosku bez uzasadnienia nie będzie wystarczające. Wydaje się, iż złożenie wniosku z uzasadnieniem, że potrzeba Panu więcej czasu na ewentualne wniesienie zarzutów, również będzie nie wystarczające. Konieczne będzie wykazanie konkretnej okoliczności, ważna przyczyna uzasadniającej przedłużenie terminu. W związku z tym konieczne będzie wykazanie że wskazywana przez Pana okoliczność ogranicza, utrudnia lub uniemożliwia dokonanie przez Pana czynności w terminie.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne