Przeniesienie praw autorskich

Pytanie:

Zamówiłem przygotowanie pewnej formy graficznej. Czy przeniesienie praw autorskich na nabywcę utworu wymaga dla swojej ważności szczególnej formy np. pisemnej czy wystarczy e-mail?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.6.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przeniesienie praw autorskich

Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych stanowi, że:

 

Art. 53. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Konieczne jest więc zachowanie formy pisemnej. Warto tu przywołać fragment opracowania Gienasa Krzysztofa pt. „Wirtualne światy z perspektywy prawa autorskiego”: „W myśl art. 53 Prawa autorskiego umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich dla swojej ważności wymaga zachowania formy pisemnej. Analogiczna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do umów licencyjnych wyłącznych. Zaakceptowanie zasad korzystania z gier poprzez "kliknięcie" w okienko dialogowe nie prowadzi do zachowania formy pisemnej”. Podobnie więc niewystarczająca będzie forma e-maila.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne