Przerwanie urlopu macierzyńskiego

Pytanie:

"Pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim od 17 marca 2008 r. (jest to jej 3 dziecko). Zasiłek macierzyński wypłaca ZUS, ponieważ nie jesteśmy uprawnieni do wypłaty zasiłków. Od 17 marca zasiłek wypłaca jej zasiłek ZUS. Dzisiaj dzwoniła pracownica i przekazała, że od wczoraj przebywa w szpitalu z dzieckiem chorym na zapalenie płuc, a ona sama przebywa w szpitalu, ponieważ karmi dziecko. Czy leczenie szpitalne przerywa zasiłek macierzyński? Czy musimy powiadomić ZUS o zaistniałej sytuacji?"

Odpowiedź prawnika: Przerwanie urlopu macierzyńskiego

Co do zasady urlop macierzyński powinien być nieprzerwany. Urlop ten może być jednak przerwany (o czym stanowi art. 181 kodeksu pracy), gdy spełnione są dwa warunki:

  • stan zdrowia dziecka wymaga opieki szpitalnej
  • pracownica wykorzystała po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego

Przerwanie urlopu następuje na wniosek pracownicy; pracodawca nie może odmówić zgody na przerwanie. Po odebraniu dziecka ze szpitala pracownica powinna wznowić urlop.

Z opisu sytuacji nie wynika jednak, by pracownica taki wniosek złożyła, zresztą nie wykorzystała jeszcze 8 tygodni urlopu. W związku z tym nie ma możliwości przerwania urlopu macierzyńskiego (nie ma też o czym zawiadamiać ZUS).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika