Przesyłanie ofert handlowych drogą elektroniczną

Pytanie:

Czy drogą elektroniczną można rozsyłać oferty handlowe, które nie były zamówione przez adresata?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przesyłanie ofert handlowych drogą elektroniczną

Należy wskazać na art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną:

Art. 10. 1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności

poczty elektronicznej.

W kwestii tzw. spammingu można wyróżnić dwa rodzaje systemów prawnych. Pierwszy z nich opiera się na zasadzie opt-out. Zgodnie z nią przyjmuje się domniemaną zgodę adresata na otrzymywanie informacji handlowej pocztą elektroniczną, dopiero zaś wyrażenie przez niego sprzeciwu powoduje, iż zakazane jest kierowanie pod jego adresem dalszej korespondencji. Drugi z systemów, który przyjęty został również w Polsce, to tzw. opt-in. Dariusz Kasprzycki w publikacji zatytułowanej „Piśmiennictwo: Praktyczne wyjaśnienia oraz wzory umów i pism” (2001-2011, LexisNexis) pisze: „Otóż system opt-in wymaga uprzedniej zgody użytkownika (adresata) na otrzymywanie jakichkolwiek komercyjnych przesyłek za pomocą określonego środka komunikacji na odległość”. Przy czym zgoda taka musi być wyraźnie wyrażona, nie zaś domniemana:

Art. 10. 2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: