Przesyłka wartościowa z Kanady do Polski

Pytanie:

"Kupiłem swojego czasu obiektyw do aparatu cyfrowego: AF-S Nikkor 28-70 mm f/2.0 d ED. Razem z innym sprzętem fotograficznym zabrałem obiektyw do USA. Przed powrotem do Polski, pożyczyłem obiektyw koledze. Umówiliśmy się, że kiedy będę go potrzebował, odeśle mi go jako "returned goods", czyli zwrot rzeczy. Kolega mieszka w Kanadzie. Obiektyw ma mi wysłać przez EMS, czyli Pocztex, jako przesyłkę wartościową, gdyż wartość przedmiotu to rząd około 1000 dolarów. Obiektyw służy mi do celów prywatnych, nie jest nowy, więc w przesyłce nie będzie żadnych "sklepowych" kwitów. Niestety nie wiem, czy nie będzie problemów, gdyż znajomy powiedział mi, że to się może wiązać z jakimiś opłatami po stronie polskiej. Czy w związku z tym będę musiał ponieść jakieś koszty (cło, VAT, inne)?"

Odpowiedź prawnika: Przesyłka wartościowa z Kanady do Polski

Wspólnotowy status towarów musi zostać potwierdzony, jeżeli towary wspólnotowe, które zostały wyprowadzone z obszaru celnego Wspólnoty są ponownie wprowadzane na ten obszar (art. 313 ust. 2 RWKC). Jeśli zatem nie uda się udokumentować wspólnotowego pochodzenia obiektywu (np. dokumentami potwierdzającymi zakup w Polsce - fakturą lub innym dokumentem opisującym towar w sposób umożliwiający jego identyfikację; wywóz z kraju), to niestety przesyłka będzie podlegała ocleniu i opodatkowaniu VAT jako import (chyba że zastosowanie znajdzie któreś ze zwolnień).

Wszystkie przesyłki do Polski z krajów nienależących do Unii Europejskiej muszą zostać odprawione w urzędzie celnym w kraju docelowym przed dostarczeniem ich do odbiorcy. W przypadku przesyłek wymagających odprawy celnej polskie urzędy celne wymagają uiszczenia 22% podatku VAT dla wszystkich przesyłek o wartości powyżej 20 USD. 

Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, zwolnieniu od podatku podlega import powracających z terytorium państwa trzeciego, zwolnionych od cła towarów, dokonywany przez podatnika, który wcześniej wywiózł te towary. W przypadku przesyłki zwolnienie to nie będzie miało zastosowania, gdyż przywóz musi być dokonywany przez podatnika, który towar wcześniej wywiózł, a w tej ustawie przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. Na podstawie art. 51 ustawy o VAT zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro. Tego zwolnienia od podatku nie stosuje się do towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego. 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika